Agentschap Overheidspersoneel

Het Agentschap Overheidspersoneel (AgO) ondersteunt de entiteiten van de Vlaamse overheid op het vlak van personeel en organisatieontwikkeling. Ze bouwt een HR-beleid uit voor de ganse Vlaamse overheid, volgt dit op en evalueert. Ze zorgt voor de verdere ontwikkeling van HR-professionals en sterk leiderschap binnen de Vlaamse overheid.

AgO biedt een gemeenschappelijke HR-dienstverlening aan met betrekking tot:

  • personeelsadministratie
  • rekrutering en selectie
  • sociale dienst
  • opleidingen.

Daarnaast verzorgt zij een digitale ondersteuning van HR (HR-data en HR-applicaties o.a. Vlimpers). Zij ondersteunt de HR-functie in de entiteit door:

  • een klankbord te bieden - ook bij andere HR-professionals uit de Vlaamse overheid
  • samen te werken in projecten
  • gedeelde HR-instrumenten te ontsluiten.

Ze versterkt de Vlaamse overheid als diverse organisatie door middel van streefcijfers en verruiming van instroom.

Adres
Agentschap Overheidspersoneel
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 50 30
Fax
02 553 50 28
E-mail
Website

Contactpersonen

Peter Rabaey
administrateur-generaal
Wouter De Boeck
afdelingshoofd
Kristien Verbraeken
integriteitscoördinator
Wim Verheyen
afdelingshoofd
Nicolas Delcroix
data protection officer
Mieke De Meester
woordvoerder
Hilde Alewaters
woordvoerder-vervanger