Departement Omgeving

Departement Omgeving heeft de volgende taken:

  • de realisatie van een kwaliteitsvol leefmilieu, waarin op een duurzame wijze wordt gebruik gemaakt van diverse voorraden en van de beschikbare ruimte
  • de ontwikkeling van een geïntegreerd omgevingsbeleid (ruimte, leefmilieu, natuur en energie) dat gericht is op de beleidsvoorbereiding en -implementatie, draagvlakverbreding, handhaving van de regelgeving en beleidsevaluatie
  • samenwerking met steden, gemeenten en provincies voor het lokale omgevingsbeleid. Steden en gemeenten zijn het eerste aanspreekpunt voor de burger.

Departement Omgeving is op 1 april 2017 ontstaan uit een fusie van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en Ruimte Vlaanderen.

Adres
Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 80 11
E-mail
Website

Contactpersonen

Peter Cabus
secretaris-generaal
Paul Van Snick
algemeen directeur
Brigitte Borgmans
woordvoerder