VIPA

Het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA):

  • geeft investeringssubsidies en overheidswaarborgen aan voorzieningen uit de gezondheids- en welzijnssector om gebouwen op te richten, aan te kopen en te verbouwen, uit te breiden of te leasen, aan ziekenhuizen, voorzieningen voor preventieve en ambulante gezondheidszorg, voorzieningen voor ouderen en thuiszorg *, centra voor algemeen welzijnswerk, voorzieningen voor bijzondere jeugdbijstand, kinderdagverblijven en voorzieningen voor personen met een handicap
  • zorgt voor de coördinatie, sturing en regie van publiek-publieke en publiek-private samenwerking van de infrastructuur binnen de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
  • zorgt voor de bevordering van kennis en expertise op conceptueel, financieel en bouwtechnisch vlak binnen de sectoren van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 

* met uitzondering van de lokale en regionale dienstencentra kunnen er vanaf 1/1/2015 geen nieuwe aanvragen meer ingediend worden bij VIPA

Adres
Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
VIPA
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 32 50
Fax
02 553 34 80
E-mail
Website

Contactpersonen

Ivan De Boom
Liesbeth Wyseur
woordvoerder