Afdeling Continuïteit en toegang

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd, bv. een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt. Om de toegang tot deze niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp samen te brengen, werd op 1 maart 2014 een intersectorale toegangspoort (ITP) opgericht in elke provincie.

De afdeling ‘Continuïteit en toegang’ vervangt de vroegere aparte toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor personen met een handicap.

Adres
Jongerenwelzijn
Afdeling Continuïteit en toegang
Koning Albert II laan 35 bus 32
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 553 42 33
Fax
02 553 31 85
E-mail
Website

Contactpersonen

Jean-Pierre Vanhee
algemeen directeur