Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bovenlokale Teams

Bovenlokale Teams

De afdeling Bovenlokale teams van Opgroeien omvat de werking en dienstverlening van de ondersteuningscentra jeugdzorg, de sociale diensten jeugdrechtbank, de intersectorale toegangspoorten en de teams continuïteit en jonge kind.

Ondersteuningscentra jeugdzorg

Hulpverleners zoeken zo veel mogelijk naar oplossingen in de vrijwillige hulpverlening. Soms lukt dat niet en blijkt de situatie zo onveilig of bedreigend voor een minderjarige dat de hulpverlener het als zijn plicht ziet om op te treden. Dit is vooral het geval bij verontrusting.

Wanneer de hulp in het kader van die verontrusting vastloopt of niet aanvaard wordt, kan de hulpverlener terecht bij een ondersteuningscentrum jeugdzorg. Dat onderzoekt of het in verontrustende situaties nodig is om van overheidswege hulp op te starten of verder te zetten. Hierbij wordt gesproken over maatschappelijke noodzaak.

Sociale diensten jeugdrechtbank

Gerechtelijke hulpverlening is jeugdhulpverlening die door een jeugdrechter wordt opgelegd. Die bepaalt welke hulpverlening aangewezen is en hoe lang deze zal duren. De rechter wordt daarin bijgestaan door de sociale dienst jeugdrechtbank (SDJ).

Deze dienst heeft diverse opdrachten:

  • onderzoeken van maatschappelijke aard uitvoeren
  • voorstellen van jeugdhulp formuleren naar de jeugdrechter
  • ervoor zorgen dat de opgelegde maatregelen kunnen worden uitgevoerd.

Intersectorale toegangspoorten

Sommige vormen van jeugdhulp zijn heel ingrijpend en gespecialiseerd, bv. een begeleidingstehuis, een pleeggezin of een internaat voor kinderen met een handicap. Het aantal plaatsen in deze vormen van jeugdhulp is beperkt. Om de toegang tot deze niet rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp samen te brengen, is op 1 maart 2014 een intersectorale toegangspoort (ITP) opgericht in elke provincie. Die zijn een fusie van de vroegere aparte toegangspoorten in de bijzondere jeugdzorg en in de zorg voor personen met een handicap.

Teams continuïteit en jonge kind

De teams continuïteit verbeteren de samenwerking en afstemming tussen jeugdhulpaanbieders en andere relevante partners, ook buiten de jeugdhulp. Zo worden breuken in hulptrajecten vermeden. Het gaat onder meer over bemiddeling en cliëntoverleg.

De teams jonge kind staan dan weer in voor het beleid rond de zorggarantie voor het jonge kind, om een (dreigende) uithuisplaatsing zoveel mogelijk te vermijden.