Cijfers en statistieken over gemeenten

Cijfers en statistieken over gemeenten

Statistiek Vlaanderen verzamelt niet alleen gegevens over de regio Vlaanderen, maar ook over Vlaamse gemeenten, steden en provincies.

Lokale statistieken

Op de website statistiekvlaanderen.be vindt u heel wat lokale cijfers en statistieken, bijvoorbeeld over inwoners en ondernemingen of reeksen over uiteenlopende beleidsdomeinen. Naast de kant-en-klare rapporten vindt u ook de bijhorende kaarten.

Er zijn verschillende invalshoeken om de geboden cijfergegevens te raadplegen. De lokale statistieken omvatten:

  • cijfers per beleidsdomein, zoals arbeidsmarkt, bestuur, demografie, economie, energie, milieu en natuur, mobiliteit, onderwijs en vorming, toerisme, welzijn, wonen
  • projecten met thematische onderwerpen, zoals lokale beleidsvoering, milieubarometer
  • projecten met geografische onderwerpen, zoals de Vlaamse Rand, de centrumsteden en de gemeentemonitor
  • actuele gemeentelijke cijfers die in de kijker staan.

De website bundelt en vervangt diverse toepassingen op Vlaams en provinciaal niveau. In principe moet de site alle officiële gemeentelijke statistieken bevatten en is het de bedoeling dat al wie interesse heeft in lokale statistieken zijn gading vindt op de site.

In de site is een behoorlijke dosis interactiviteit ingebouwd. U kunt zelf eigen rapporten aanmaken en vergelijkingen maken tussen verschillende gemeenten.

Zo levert de site zowel aan burgers, ambtenaren en politici, data die nuttig kunnen zijn om hun beleid sterker te onderbouwen. De site kan ook dienen ter ondersteuning van lokale besturen bij allerhande rapporteringsverplichtingen.

Gemeentemonitor en Stadsmonitor

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente en haar OCMW, aangevuld met data uit een bevraging bij de inwoners. Voor de 13 centrumsteden is er een apart rapport, de Stadsmonitor.

Stadsmonitor en gemeentemonitor geven een zicht op de ontwikkelingen in de centrumsteden op gebieden als cultuur en vrije tijd, leren en onderwijs, ondernemen en werken, veiligheid, wonen, mobiliteit, zorg en opvang, sociale principes, natuur- en milieubeheer en burgerschap en overheid.

De monitors zijn grotendeels gebaseerd op de gelijknamige enquêtes die Statistiek Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur in het voorjaar van 2017 hebben afgenomen bij de inwoners van alle Vlaamse steden en gemeenten.

Bevolkingscijfers van gemeenten

Voor actuele bevolkingscijfers van gemeenten kunt u terecht op de website van het Rijksregister. U vindt er statistieken over geboorten en overlijdens, nieuwe inschrijvingen en verhuizingen, huwelijken en echtscheidingen, ... Ook de gemeente met de oudste inwoner van België wordt er vermeld.

Publicaties

Stadsmonitor 2017. Een monitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden

De Stadsmonitor bevat honderdtachtig indicatoren die een zicht bieden op de actuele maatschappelijke ontwikkelingen in de twee grootsteden en de elf centrumsteden van het Vlaamse Gewest. De boekversie beperkt zich tot het beschrijven van de resultaten van de indicatoren. Op de website van de stads- en gemeentemonitor is verdere achtergrondinformatie over de berekeningswijze, de validiteit en

Vlaamse profielschets 2017

De profielschets biedt een selectie van kengetallen inzake het binnenlands bestuur, de steden en de integratie

Contact

Vlaamse Statistische Autoriteit

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Vlaamse Statistische Autoriteit
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 52 07
E-mail
Website

Agentschap Binnenlands Bestuur

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Havenlaan 88 bus 70
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 40 21
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website