Gedaan met laden. U bevindt zich op: Cijfers en statistieken over gemeenten

Cijfers en statistieken over gemeenten

Statistiek Vlaanderen verzamelt niet alleen gegevens over de regio Vlaanderen, maar ook over Vlaamse gemeenten, steden en provincies.

Lokale statistieken

Op de website statistiekvlaanderen.be vindt u heel wat lokale cijfers en statistieken, bijvoorbeeld over inwoners en ondernemingen of reeksen over uiteenlopende beleidsdomeinen. Naast de kant-en-klare rapporten vindt u ook de bijhorende kaarten.

Er zijn verschillende invalshoeken om de geboden cijfergegevens te raadplegen. De lokale statistieken omvatten:

  • cijfers per beleidsdomein, zoals arbeidsmarkt, bestuur, demografie, economie, energie, milieu en natuur, mobiliteit, onderwijs en vorming, toerisme, welzijn, wonen
  • projecten met thematische onderwerpen, zoals lokale beleidsvoering, milieubarometer
  • projecten met geografische onderwerpen, zoals de Vlaamse Rand, de centrumsteden en de gemeentemonitor
  • actuele gemeentelijke cijfers die in de kijker staan.

De website bundelt en vervangt diverse toepassingen op Vlaams en provinciaal niveau. In principe moet de site alle officiële gemeentelijke statistieken bevatten en is het de bedoeling dat al wie interesse heeft in lokale statistieken zijn gading vindt op de site.

In de site is een behoorlijke dosis interactiviteit ingebouwd. U kunt zelf eigen rapporten aanmaken en vergelijkingen maken tussen verschillende gemeenten.

Zo levert de site zowel aan burgers, ambtenaren en politici, data die nuttig kunnen zijn om hun beleid sterker te onderbouwen. De site kan ook dienen ter ondersteuning van lokale besturen bij allerhande rapporteringsverplichtingen.

Gemeentemonitor en Stadsmonitor

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente en haar OCMW, aangevuld met data uit een bevraging bij de inwoners. Voor de is er een apart rapport, de Stadsmonitor.

Stadsmonitor en gemeentemonitor geven een zicht op de ontwikkelingen in de centrumsteden op gebieden als cultuur en vrije tijd, leren en onderwijs, ondernemen en werken, veiligheid, wonen, mobiliteit, zorg en opvang, sociale principes, natuur- en milieubeheer en burgerschap en overheid.

De monitors zijn grotendeels gebaseerd op de gelijknamige enquêtes die Statistiek Vlaanderen en het Agentschap Binnenlands Bestuur hebben afgenomen bij de inwoners van alle Vlaamse steden en gemeenten, de eerste keer in het voorjaar van 2017, de tweede keer in het najaar van 2020.

Bevolkingscijfers van gemeenten

Voor actuele bevolkingscijfers van gemeenten(opent in nieuw venster) kunt u terecht op de website van het Rijksregister. U vindt er statistieken over geboorten en overlijdens, nieuwe inschrijvingen en verhuizingen, huwelijken en echtscheidingen, ... Ook de gemeente met de oudste inwoner van België wordt er vermeld.