Vlaanderen is Sterke Steden - het Vlaamse stedenbeleid

Het Vlaamse stedenbeleid stimuleert de steden in hun ontwikkeling tot duurzame steden. De stad is de motor van de samenleving, een plaats waar op innovatieve wijze oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke uitdagingen. Daarbij moet de stad zich kunnen ontpoppen tot een aantrekkelijke en betaalbare plaats om te wonen. Inwoners en bezoekers moeten er een interessant aanbod aan cultuur, onderwijs, zorg, mobiliteit, winkels en werkgelegenheid vinden. Het doel is een duurzame toekomst voor iedereen.

De Vlaamse overheid stimuleert haar steden zowel met subsidies als met expertise. Ze bevordert innovatie, kennisontwikkeling en ervaringsuitwisseling tussen ‘makers van de stad’: stadsbesturen, de Vlaamse administratie, het middenveld, ondernemers, wetenschappers, ... Concreet gaat het om:

  • het Smart Flanders-programma: ondersteuning van de 13 centrumsteden (Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout) en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor Brussel in hun ontwikkeling tot smart cities
  • de toekenning van Slim in de Stad-subsidies aan de meest innovatieve en creatieve concepten over de stad van de toekomst
  • subsidies voor en deskundige begeleiding van stadsvernieuwingsprojecten
  • kennisopbouw en -uitwisseling via onderzoek over diverse stedelijke onderwerpen, monitoring van de leefbaarheid in de steden (Stadsmonitor), studiedagen, trefdagen en communicatie
  • ondersteuning bij Europese programma's zoals Urbiscoop (het stedenoverleg van de Benelux), EFRO en JPI Urban Europe.

Op de website van Agentschap Binnenlands Bestuur vindt u alle informatie over het Vlaamse stedenbeleid.

Publicaties

Duurzame en creatieve steden. De stad als motor van de samenleving

De stad in al haar facetten verdient erkenning. Als kwalitatieve leefomgeving waar mensen graag en bewust willen wonen, werken en vertoeven. Maar ook als unieke plek met een eigen dynamiek. De stad als troef voor Vlaanderen. Het boek is een weergave van de Rondetafel over het stedenbeleid in het kader van Vlaanderen in Actie (ViA) en de debatten die er plaatsvonden. Daarnaast bevat het ook een

Contact

Stedenbeleid

Adres
Agentschap Binnenlands Bestuur
Stedenbeleid
Havenlaan 88
1000 Brussel
Belgiƫ
Telefoon
02 553 01 78
Fax
02 553 43 01
E-mail
Website