Gedaan met laden. U bevindt zich op: Stadsvernieuwing in Vlaanderen Stedenbeleid

Stadsvernieuwing in Vlaanderen

Stadsvernieuwingsprojecten zijn hefboomprojecten voor een geïntegreerde stadsontwikkeling. Dit zowel in functie van economische, ecologische als sociale meerwaarde. Ze verhogen de aantrekkelijkheid, duurzaamheid en leefbaarheid van steden.