Gedaan met laden. U bevindt zich op: Werking en beleid Stedenbeleid

Werking en beleid

Beleidsnota

De beleidsnota bevat de grote strategische keuzes van de Vlaamse Regering op het vlak van het beleid rond binnenlands bestuur en stedenbeleid voor de periode 2019-2024. De nota geeft de visie van de minister weer.

Beleids- en begrotingstoelichting (BBT)

Elke minister stelt naar aanleiding van de jaarlijkse begrotingsopmaak een beleids- en begrotingstoelichting op volgens dezelfde clustering van strategische doelstellingen, beleidsvelden en inhoudelijke structuurelementen als in de beleidsnota. In de beleids- en begrotingstoelichting worden de beleids- en begrotingsprioriteiten voor het volgende jaar toegelicht.

Investeringsfonds

Eind 2016 beslist de Vlaamse Regering om drie bestaande financieringskanalen te bundelen in het Vlaams fonds voor de stimulering van (groot)stedelijke en plattelandsinvesteringen. Dit investeringsfonds heeft als doel via subsidies de lokale investeringen in steden en plattelandsgemeenten te ondersteunen. Het fonds omvat het Vlaams grootstedenbeleid, het plattelandsfonds en stadsvernieuwing. De drie onderdelen van het fonds zijn en blijven sterk verschillend qua inhoudelijke focus en uitvoeringsmodaliteiten.