chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Inkomensgarantie voor ouderen

  De inkomensgarantie voor ouderen (IGO) is een minimuminkomen dat de overheid verstrekt aan 65-plussers die niet over voldoende financiële middelen beschikken. 

  Voorwaarden

  Om na te gaan of u recht hebt op de IGO, worden uw bestaansmiddelen die van uw eventuele huwelijkspartner of wettelijk samenwonende in kaart gebracht. U moet ook voldoen aan de onderstaande voorwaarden op gebied van leeftijd, nationaliteit en woonplaats. 

  Leeftijdsvoorwaarde

  U moet minstens 65 jaar zijn.

  Nationaliteitsvoorwaarde

  U bent:

  • Belg
  • onderdaan van de Europese Unie
  • vluchteling
  • staatloos
  • van een onbepaalde nationaliteit.

  In bepaalde gevallen komen ook mensen met een andere nationaliteit in aanmerking

  Verblijfsvoorwaarde

  U moet uw hoofdverblijfplaats in België hebben. Als de IGO ingaat na 31 augustus 2017 moet u minimaal 10 jaar, waaronder een ononderbroken periode van minstens 5 jaar, uw werkelijke verblijfplaats in België gehad hebben. De registratie van de hoofdverblijfplaats in het rijksregister is de referentie.
  Als u langer dan 6 maanden onafgebroken in het buitenland verblijft, vervalt uw recht op de IGO.
  Een verblijf in het buitenland van minder dan 30 dagen (in één of meerdere keren) per kalenderjaar is toegestaan.

  Als u IGO-gerechtigde bent, wordt er regelmatig gecontroleerd of u nog voldoet aan de verblijfsvoorwaarden.

  Procedure

  Als u op 65 jaar (of ouder) uw pensioen aanvraagt of als u in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT) en de wettelijke pensioenleeftijd bereikt, onderzoekt de Federale Pensioendienst automatisch of u recht hebt op een IGO. 65-plussers die denken recht te hebben op een IGO, kunnen ook altijd zelf ook een aanvraag indienen bij de FPD.  

  U kunt de aanvraag om IGO op drie manieren indienen:

  • bij uw gemeentebestuur (in persoon of via gevolmachtigde)
  • bij de Federale Pensioendienst - FPD (in persoon of via een gevolmachtigde)
   • op een van de zitdagen die de FPD in heel wat gemeentes organiseert
   • in een regionaal kantoor van de FPD
   • in de Zuidertoren te Brussel, de hoofdzetel van de FPD
  • via de website www.pensioenaanvraag.be.

  Bedrag

  Het bedrag dat u kunt ontvangen is afhankelijk van uw gezinssituatie.

  • U ontvangt het basisbedrag als u uw hoofdverblijfplaats deelt met één of meer personen.
  • Woont u alleen en deelt u uw hoofdverblijfplaats niet met andere personen, dan ontvangt u het verhoogde bedrag.

  Contact

  Federale Pensioendienst (FPD)

  Adres
  Zuidertoren
  Europa Esplanade
  1060 Brussel
  België
  Telefoon
  1765
  E-mail
  Website
  Openingsuren
  • ma - vr09:00 - 12:0013:00 - 17:00

  1765 is een gratis nummer.

  Vanuit het buitenland: +32 78 15 1765 (betalend!)