Europese handicapkaart of European Disability Card (EDC)

De European Disability Card (EDC) is een Europese handicapkaart waarmee u als persoon met een handicap voordelen kunt  genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten.  De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat u een handicap hebt.

Voorwaarden

U kunt de kaart aanvragen als u erkend bent als persoon met een handicap door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH). Ook als u een tegemoetkoming of voordeel krijgt van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, kunt u recht hebben op de European Disability Card.

Erkend door het VAPH

Meerderjarig

 • U kreeg een toewijzing of een terbeschikkingstelling van een persoonsvolgend budget.
 • U hebt een hulpmiddelendossier bij het VAPH: u kreeg een tegemoetkoming voor hulpmiddelen of aanpassingen van uw woning of uw wagen.
 • U kreeg in het verleden een goedkeuring voor hulp bij opleiding en tewerkstelling. Omdat de hulp bij opleiding en tewerkstelling ondertussen is overgeheveld naar de VDAB betekent dit wel dat u uw aanvraag bij het VAPH voor tewerkstellingsbevorderende maatregelen vóór 1 oktober 2008 indiende.
 • U kreeg in het verleden een goedkeuring van het VAPH voor een of meerdere zorgvormen (thuisbegeleiding, begeleid wonen, dagcentrum, tehuis niet-werkenden,...) maar u hebt hier nooit gebruik van gemaakt en u hebt zich ook nooit geregistreerd op de Centrale Registratie van Zorgvragen. Dat betekent dat u wel erkend bent als persoon met een handicap, maar dat er in het kader van de transitie persoonsvolgende financiering, u geen persoonsvolgend budget werd toegewezen.

Als u gebruik maakt van rechtstreeks toegankelijke hulp (RtH) van het VAPH, dan kunt u de kaart enkel aanvragen in bovenstaande gevallen. U beschikt dan over een dossiernummer bij het VAPH.

Minderjarig

 • Minderjarigen die beschikken over een goedgekeurd en geldig indicatiestellingsverslag van de intersectorale toegangspoort, met inbegrip van minstens 1 typemodule voor personen met een handicap (IMB, zorg, PAB).
 • Minderjarigen met een handicap die een jeugdhulpbeslissing via de intersectorale toegangspoort van Jongerenwelzijn kregen. Ze moeten dan wel gebruik maken van een multifunctioneel centrum, over een persoonlijke-assistentiebudget beschikken of een jeugdhulpbeslissing voor hulpmiddelen hebben.
 • Minderjarigen met een handicap, die vóór de Integrale Jeugdhulp van start ging (1 maart 2014), al een goedkeuring voor zorg, persoonlijk assistentiebudget (PAB) of hulpmiddelen kregen bij het VAPH, ongeacht of ze ooit gebruik maakten van een zorgvorm of het PAB.

Tegemoetkoming of voordeel van de FOD Sociale Zekerheid

U komt in aanmerking voor de European Disability Card (EDC) als

Procedure

De European Disability Card (EDC) aanvragen

 • Als u erkend bent door het VAPH, kunt u de kaart aanvragen bij het VAPH. U kunt deze kaart enkel digitaal aanvragen via het digitale loket mijnvaph.be. In uw persoonlijk dossier gaat u naar de tab ‘EDC’ waarna u op de tekst ‘vraag een nieuwe kaart aan’ klikt. De kaart wordt dan aangemaakt en met de post naar uw persoonlijk adres verstuurd.

 • Indien u erkend bent door het VAPH, maar geen toegang hebt tot internet of mijnvaph met een e-ID kaartlezer, kan het provinciaal kantoor van het VAPH deze aanvraag voor u indienen via het  digitale loket mijnvaph.be.

 • Als u een tegemoetkoming of voordeel krijgt van de FOD Sociale Zekerheid, dan kunt u de kaart aanvragen via het online contactformulier van de Directie-Generaal voor Personen met een Handicap.

De totale verwerkingstijd, van VAPH aanvraag tot het afleveren van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aanvraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD en vervolgens verwerkt door het bedrijf dat de kaarten maakt.

De European Disability Card (EDC) gebruiken

Met de European Disability Card (EDC) kunt u bij de deelnemende partners (musea, pretparken, toeristische verblijven…) genieten van bepaalde maatregelen om uw bezoek te vergemakkelijken (kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen,...). Neem contact op met de organisator van de plaats die u bezoekt of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke voordelen u als kaarthouder geniet.

Publicaties

European Disability Card. Uw toegang tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding

Met de European Disability Card kunnen personen met een handicap gemakkelijk toegang krijgen tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding in België en acht EU-lidstaten. De brochure maakt duidelijk of u in aanmerking komt om de kaart aan te vragen, op welke wijze u dit moet doen, waar u de kaart kunt gebruiken en welke voordelen u krijgt.

European Disability Card. Voor cultuur, sport en vrijetijdsbesteding - gemakkelijk leesbare versie

De European Disability Card is een nieuwe, gratis kaart voor personen met een handicap. De kaart heeft voordelen bij cultuur-, sport- en vrijetijdsactiviteiten. In de brochure kan je lezen bij welke instanties je de kaart kunt krijgen.

Contact

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

Adres
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Zenithgebouw
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
België
Telefoon
02 225 84 11
Fax
02 225 84 05
E-mail
Website

Directie-generaal Personen met een Handicap

Adres
Directie-generaal Personen met een Handicap
Administratief Centrum Kruidtuin, Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 150
1000 Brussel
België
Telefoon
0800 987 99
Contactpagina
http://handicap.belgium.be/nl/contact/contactformulier.htm
Website
Openingsuren
 • ma - vr08:30 - 12:00