chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Integrale Jeugdhulpverlening

  Een belangrijk onderscheid in de jeugdhulpverlening is het onderscheid tussen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort.

  Rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp

  Een jongere die een probleem heeft en daar niet meteen zelf een oplossing voor vindt, moet vlot terechtkunnen in de jeugdhulp. Daarvoor bestaan verschillende vormen van rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

   Zowel jongeren als ouders kunnen terecht bij de brede instap van:

  Soms is meer nodig en wordt een beroep gedaan op diensten zoals:

  Wat al deze organisaties gemeen hebben is dat ze rechtstreeks toegankelijk zijn. Minderjarigen en hun ouders kunnen er meteen terecht.

  Niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp via de intersectorale toegangspoort

  De intersectorale toegangspoort regelt de toegang tot langdurige, intensieve en gespecialiseerde soorten van jeugdhulpverlening, bijvoorbeeld: een internaat voor kinderen met een handicap, een pleeggezin, een verblijf in een jeugdhulpvoorziening. Bij zulke hulpverlening kunt u als ouder of als jongere niet zelf aankloppen, maar hebt u een toelating nodig. Dit noemen we de niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

  In elke provincie bestaat een intersectorale toegangspoort die de toegang biedt tot niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. De medewerkers van de toegangspoort hebben de opdracht om te bepalen wie in aanmerking komt voor welk ingrijpend hulpaanbod. De intersectorale toegangspoort is de vervanger van de bureaus van de Comités Bijzondere Jeugdzorg en de provinciale evaluatiecommissies in de zorg voor personen met een handicap.

  Aanvraag

  Samen met een hulpverlener uit de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp dient u een aanvraag in bij de intersectorale toegangspoort voor hulpverlening.

  In bepaalde gevallen kunt u ook zelf de toegang aanvragen. Als u ervan overtuigd bent dat u hulp nodig hebt die u enkel via de toegangspoort kunt krijgen en u vindt geen hulpverlener bereid om die aanvraag met u te doen, dan kunt u zelf een aanvraag indienen bij de toegangspoort. U hebt dan wel een attest nodig van een hulpverlener die zegt dat hij u niet kan helpen om een aanvraag in te dienen. U moet ook een vraag gesteld hebben naar bemiddeling tussen u en de hulpverlener die weigerde te helpen bij het indienen van uw aanvraag. Bovendien mag er geen procedure lopen bij het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling

  Procedure

  De teams van de toegangspoort beslissen over het inzetten van niet-rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp.

  Uw vraag naar hulp bij de toegangspoort komt eerst terecht bij het team indicatiestelling. Een medewerker van dat team wordt aangeduid om uw aanvraag verder te behandelen. Dit team vertrekt van de gegevens uit de aanvraag en bepaalt welk type hulp het meest geschikt is.

  In principe ontvangt u binnen de dertig werkdagen een indicatiestellingsverslag. Dat verslag vermeldt op welk type van hulp u recht hebt en tot wanneer.

  Vervolgens komt het team jeugdhulpregie in actie. De medewerkers van dat team gaan eerst na welke jeugdhulpverleners in aanmerking komen om u hulp te bieden. Samen met u, uw ouders en de hulpverlener met wie u uw aanvraag indiende, gaan ze vervolgens op zoek naar wie u daadwerkelijk hulpverlening of ondersteuning kan bieden.

  Binnen de twintig werkdagen ontvangt u van hen een eerste jeugdhulpverleningsvoorstel. Daarin staat welke jeugdhulpaanbieders de hulp kunnen aanbieden waar u recht op hebt. Vindt u geen hulpverleners die voor u hulp kunnen opstarten, dan zal uw jeugdhulpregisseur mee helpen zoeken. Hij kan een cliëntoverleg organiseren met u, uw ouders en de hulpverleners die de hulp aanbieden die u nodig hebt om tot een oplossing te komen.

  Van zodra uw hulpverlening is gestart, ontvangt u een jeugdhulpverleningsbeslissing.

  Publicaties

  't Zitemzo in de integrale jeugdhulp

  De brochure is bedoeld voor alle jongeren die meer willen weten over hun rechten binnen 'integrale jeugdhulp'

  Contact

  Afdeling Continuïteit en toegang

  Jongerenwelzijn

  Adres
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  02 553 33 01
  Fax
  02 553 31 85
  E-mail
  Website

  Kind en Gezin

  Adres
  Hallepoortlaan 27
  1060 Sint-Gillis
  België
  Telefoon
  02 533 12 11
  Fax
  02 534 14 48
  Website

  Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap

  Adres
  Zenithgebouw
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  02 225 84 11
  Fax
  02 225 84 05
  E-mail
  Website