Voorwaarden

U kunt bij de dienst ondersteuningsplan terecht als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn mogelijk. Neem contact op met het VAPH of met een dienst ondersteuningsplan.

Procedure

De dienst ondersteuningsplan biedt zelf geen ondersteuning, maar kan u gedurende 12 maanden (uitzonderlijk te verlengen tot 18 maanden) begeleiden bij:

  • de versterking van uw sociaal netwerk
  • het in kaart brengen van uw vragen, wensen en bezorgdheden
  • het zoeken van gepaste ondersteuning
  • het opstellen van een realistisch ondersteuningsplan

De begeleiding bestaat uit gesprekken tussen u, een medewerker van de DOP en de personen die u daarbij wilt betrekken. De gesprekken kunnen doorgaan bij u thuis of op een locatie in uw buurt.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente ondersteuning nodig hebt, dan kunt u een Persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan PVB opstellen.

Bedrag

De gesprekken met de dienst ondersteuningsplan zijn gratis.

Wetgeving

BVR van 30/9/2011 betreffende de erkenning en subsidiëring van diensten Ondersteuningsplan en een mentororganisatie voor het voortraject van personen met een handicap