Voorwaarden

U kunt bij de Dienst Ondersteuningsplan terecht als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U bent jonger dan 65 jaar, of hebt al een erkenning van het VAPH
  • U woont in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • U hebt een (vermoeden van) handicap

Procedure

De Dienst Ondersteuningsplan biedt zelf geen ondersteuning, maar kan u gedurende maximaal 12 maanden begeleiden bij:

  • de versterking van uw sociaal netwerk
  • het in kaart brengen van uw vragen, wensen en bezorgdheden
  • het zoeken van gepaste ondersteuning
  • het opstellen van een realistisch ondersteuningsplan

De begeleiding bestaat uit gesprekken tussen u, een medewerker van de DOP en de personen die u hierbij wilt betrekken. Deze gesprekken kunnen doorgaan bij u thuis of op een locatie in uw buurt.

Als uit de gesprekken met de Dienst Ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente ondersteuning nodig hebt, kunt u een Persoonsvolgend Budget (PVB) aanvragen. De Dienst Ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan PVB opstellen.

Bedrag

De gesprekken met de Dienst Ondersteuningsplan zijn gratis.