Voorwaarden

U kunt bij de dienst ondersteuningsplan terecht als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U bent jonger dan 65 jaar, of hebt al een erkenning van het VAPH
  • U woont in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • U hebt een (vermoeden van) handicap
  • U beschikt nog niet over een persoonlijke-assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB) of u maakt nog geen gebruik van een multifunctioneel centrum. Uitzonderingen op deze voorwaarde zijn mogelijk. Neem contact op met het VAPH of met een dienst ondersteuningsplan.

Procedure

De dienst ondersteuningsplan biedt zelf geen ondersteuning, maar kan u gedurende 12 maanden (uitzonderlijk te verlengen tot 18 maanden) begeleiden bij:

  • de versterking van uw sociaal netwerk
  • het in kaart brengen van uw vragen, wensen en bezorgdheden
  • het zoeken van gepaste ondersteuning
  • het opstellen van een realistisch ondersteuningsplan

De begeleiding bestaat uit gesprekken tussen u, een medewerker van de DOP en de personen die u daarbij wilt betrekken. De gesprekken kunnen doorgaan bij u thuis of op een locatie in uw buurt.

Als uit de gesprekken met de dienst ondersteuningsplan blijkt dat u meer intensieve en frequente ondersteuning nodig hebt, dan kunt u een Persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen. De dienst ondersteuningsplan kan dan samen met u een ondersteuningsplan PVB opstellen.

Bedrag

De gesprekken met de dienst ondersteuningsplan zijn gratis.