Echtscheiding

Als u geen toekomst meer ziet in uw huwelijk, kunt u of alleen of in overleg met uw partner beslissen om te scheiden.

Soorten scheiding

De wet kent twee vormen van echtscheiding:

  • De echtscheiding door onderlinge toestemming
    U en uw partner bereiken een akkoord over de scheiding.
  • De echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting van het huwelijk
    U en uw partner vinden geen akkoord over de scheiding.

Advies en bemiddeling

Het is niet eenvoudig om tijdens een scheiding afspraken te maken met uw partner en die in een regelingsakte en een familierechtelijke overeenkomst te gieten. Maar toch hoeft u daarom niet meteen de weg te kiezen van de echtscheiding op grond van onherstelbare ontwrichting. Om een echtscheiding door onderlinge toesteming te laten slagen kunt u hulp en advies inwinnen, bijvoorbeeld bij een bemiddelaar, advocaat of notaris. U kunt ook langs gaan bij een Justitiehuis, een Wetswinkel, of een CAW.

Gevolgen van een echtscheiding

Een echtscheiding heeft belangrijke gevolgen voor:

  • uzelf en uw ex-partner
  • uw kinderen
  • uw gemeenschappelijk vermogen en uw gemeenschappelijke bezittingen.

Contact

Federale Overheidsdienst Justitie

Adres
Federale Overheidsdienst Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel
België
Telefoon
02 542 65 11
E-mail
Website