Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

U oefent een ambulante activiteit uit als u buiten uw vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten. Als u op die manier uw producten of diensten aan de man wilt brengen, hebt u daar in veel gevallen een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’, ook wel een leurkaart genoemd, voor nodig.

Of u daadwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van uw statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

  Voorwaarden

  Er zijn drie soorten leurkaarten.

  • De machtiging als werkgever
   Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook op naam van een vennootschap, via minstens één zaakvoerder of bestuurder.
  • De machtiging als aangestelde A
   Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
  • De machtiging als aangestelde B
   Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

  U kunt een leurkaart aanvragen als u:

  • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroeps- of arbeidskaart
  • in het geval van een machtiging als aangestelde A onderdaan bent van een land buiten de Europese Economische Ruimte en een beroepskaart of een arbeidskaart hebt, naargelang u uw ambulante activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefent
  • voor de machtiging als werkgever voldoet aan de kennis van het bedrijfsbeheer
  • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunt voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

  Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan.

  De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur. Bovendien mag de totale waarde van de producten of diensten die aan huis verkocht worden, in principe niet hoger liggen dan 250 euro per consument, tenzij in enkele specifieke gevallen. Ten slotte mogen sommige producten niet huis-aan-huis verkocht worden, zoals wapens en munitie of geneesmiddelen. 

  Procedure

  U vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

  De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

  Bedrag

  • De machtiging ambulante handel als werkgever kost 150 euro.
  • De machtiging als aangestelde A en B kost 100 euro.

  Meer informatie

  Contact

  Team Vestigingsvoorwaarden, Koning Albert II-laan 35, bus 12,1030 Brussel.

  reglementen@vlaio.be

  Agentschap Innoveren en Ondernemen

  Adres
  Agentschap Innoveren en Ondernemen
  Koning Albert II laan 35
  1030 Schaarbeek
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Agentschap Innoveren en Ondernemen
  Koning Albert I-laan 1.2
  8200 Brugge
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Agentschap Innoveren en Ondernemen
  Diestsepoort 6
  3000 Leuven
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Agentschap Innoveren en Ondernemen
  Koningin Maria Hendrikaplein 70
  9000 Gent
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Agentschap Innoveren en Ondernemen
  Kempische steenweg 305
  3500 Hasselt
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Agentschap Innoveren en Ondernemen
  Lange Lozanastraat 223
  2018 Antwerpen
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website
  Adres
  Agentschap Innoveren en Ondernemen
  Koning Albert II-laan 37
  1030 Brussel
  België
  Telefoon
  0800 20 555
  E-mail
  Website