chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten (leurkaart)

  U oefent een ambulante activiteit uit als u buiten uw vaste vestigingsplaats(en) producten of diensten verkoopt aan consumenten. Voorbeelden zijn de huis-aan-huisverkoop en de verkoop op evenementen, op de openbare weg of op openbare markten. Als u op die manier uw producten of diensten aan de man wilt brengen, hebt u daar in veel gevallen een ‘machtiging tot het uitoefenen van ambulante activiteiten’, ook wel een leurkaart genoemd, voor nodig.
  Of u daarwerkelijk een machtiging nodig hebt, hangt af van uw statuut (handelaar, vereniging, particulier), het type van verkoop (commercieel of niet) en de plaats van verkoop (bijvoorbeeld openbare weg of homeparty).

   Voorwaarden

   Er zijn drie soorten leurkaarten.

   • De machtiging als werkgever
    Ze wordt afgegeven op naam van de natuurlijke persoon die de ambulante activiteit uitoefent. Het kan ook op naam van een vennootschap, via minstens één zaakvoerder of bestuurder.
   • De machtiging als aangestelde A
    Ze wordt afgegeven op naam van de onderneming, de natuurlijke persoon of de vennootschap die de ambulante activiteit uitoefent. Ze kan uitgewisseld worden tussen verschillende aangestelden (zelfstandige helpers, werknemers, uitzendkrachten, jobstudenten ...) Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen behalve bij de consument thuis.
   • De machtiging als aangestelde B
    Ze wordt afgegeven op naam van één persoon (de aangestelde). Met deze machtiging kunt u ambulante activiteiten uitoefenen op alle toegestane plaatsen, ook bij de consument thuis.

    

   U kunt een leurkaart aanvragen als u:

   • onderdaan bent van een land van de Europese Economische Ruimte (EU uitgebreid met IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) of op een andere manier vrijgesteld bent van de nodige beroeps- of arbeidskaart
   • in het geval van een machtiging als aangestelde A onderdaan bent van een land buiten de Europese Economische Ruimte en een beroepskaart of een arbeidskaart hebt, naargelang u uw ambulante activiteit als zelfstandige of als loontrekkende uitoefent
   • voor de machtiging als werkgever voldoet aan de kennis van het bedrijfsbeheer
   • een getuigschrift van goed zedelijk gedrag kunt voorleggen als de ambulante activiteit bij de consument plaatsvindt (huis-aan-huisverkoop).

    

   Ter bescherming van de consument is de ambulante handel maar op bepaalde plaatsen en tijdens bepaalde manifestaties toegestaan. Een oplijsting vindt u op de website.

   De verkoop bij consument thuis mag alleen tussen 8 uur en 20 uur. Bovendien mag de totale waarde van de producten of diensten die aan huis verkocht worden, in principe niet hoger liggen dan 250 euro per consument, tenzij in enkele specifieke gevallen. Ten slotte mogen sommige producten niet huis-aan-huis verkocht worden, zoals wapens en munitie of geneesmiddelen. Alle precieze voorwaarden vindt u op de website.

    

   Procedure

   U vraagt de leurkaart aan bij een ondernemingsloket naar keuze. Het ondernemingsloket ontvangt de aanvragen, controleert de toekenningsvoorwaarden en geeft of weigert de machtiging. Bij de ontvangst van uw machtiging wordt u als handelaar automatisch ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.
   De ondernemingsloketten geven alleen nog elektronische leurkaarten uit, in de vorm van een plastic badge. De oude papieren versies zijn niet meer geldig.

   Bedrag

   • De machtiging ambulante handel als werkgever kost 150 euro.
   • De machtiging als aangestelde A en B kost 100 euro.

   Meer informatie

   Contact

   Team Vestigingsvoorwaarden, Koning Albert II-laan 35, bus 12,1030 Brussel.

   reglementen@vlaio.be

   Agentschap Innoveren en Ondernemen

   Adres
   Koning Albert II laan 35
   1030 Schaarbeek
   België
   Telefoon
   0800 20 555
   E-mail
   Website
   Adres
   Koning Albert I-laan 1.2
   8200 Brugge
   België
   Telefoon
   0800 20 555
   E-mail
   Website
   Adres
   Diestsepoort 6
   3000 Leuven
   België
   Telefoon
   0800 20 555
   E-mail
   Website
   Adres
   Koningin Maria Hendrikaplein 70
   9000 Gent
   België
   Telefoon
   0800 20 555
   E-mail
   Website
   Adres
   Kempische steenweg 305
   3500 Hasselt
   België
   Telefoon
   0800 20 555
   E-mail
   Website
   Adres
   Lange Lozanastraat 223
   2018 Antwerpen
   België
   Telefoon
   0800 20 555
   E-mail
   Website
   Adres
   Koning Albert II-laan 37
   1030 Brussel
   België
   Telefoon
   0800 20 555
   E-mail
   Website