chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pesten op school

  Helaas komt het soms voor dat leerlingen op school geconfronteerd worden met fysiek of verbaal geweld, pesten of seksueel grensoverschrijdend gedrag. Pestgedrag kan zich voordoen binnen of buiten de schoolmuren. Het kan voorkomen tussen leerlingen onderling, maar ook het personeel van de school kan betrokken zijn.

  Pestgedrag neemt ook steeds vaker de vorm aan van cyberpesten, waarbij leerlingen gepest worden via sms, e-mail, Facebook of andere internettoepassingen.

  Als u als leerkracht gepest wordt of te maken krijgt met ongewenst gedrag, neemt u best contact op met de vertrouwenspersoon of preventieadviseur in uw school.

  Als u als leerling geconfronteerd wordt met geweld, pestgedrag of seksueel grensoverschrijdend gedrag op school, kunt u verschillende stappen ondernemen:

  1. Binnen de school
   U neemt best eerst contact op met iemand binnen de school. Dit kan een leerkracht zijn, iemand van de directie, de zorgcoördinator of een leerlingenbegeleider. Zij zullen u helpen of naar de juiste persoon doorverwijzen.
  2. CLB
   Als u binnen de school geen gehoor vindt, kunt u contact opnemen met het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat verbonden is aan de school. In het CLB werken verschillende specialisten, o.a. maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen.
  3. Externe organisaties
   Er zijn nog enkele andere partijen waar u terecht kunt bij problemen. Zij kunnen niet tussenkomen op de school, maar bieden wel een luisterend oor en mogelijkheden om kinderen en jongeren weerbaarder te maken.
   • Bij Awel, de gratis hulplijn voor kinderen en jongeren, kunt u anoniem uw verhaal vertellen. U kunt met hen bellen, mailen of chatten.
   • Ook bij het JAC, het Jongeren AdviesCentrum, kunt u uw verhaal vertellen. Zij geven u bovendien praktische tips, advies en informatie. Daarnaast bieden sommige centra ook assertiviteitscursussen aan.

  Publicaties

  Pesten en geweld op school: handreiking voor een daadkrachtig schoolbeleid

  Deze publicatie wil schoolteams en in het bijzonder de schoolleiding ondersteunen bij de uitbouw en de versterking van het schoolbeleid. Doel is in de eerste plaats om pesterijen en andere vormen van geweld binnen de school en haar directe omgeving aan te pakken en te voorkomen. Gekozen wordt voor een integrale benadering, de zgn. whole school approach. Deze ‘handreiking voor scholen’ telt drie

  Stop cyberpesten

  Het lespakket “Stop Cyberpesten” biedt leerkrachten maar ook directies, CLB-medewerkers en andere betrokkenen informatie over de dynamieken van deze specifieke vorm van pesten, maar vooral ook handvaten over hoe men hier als school op een beleids-, zowel als op een klasniveau om kan gaan. Daarnaast bevat dit lespakket tien zeer concrete methodieken, klaar voor gebruik, die kunnen aangewend worden

  Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding in 15 vragen

  De brochure is bedoeld voor ouders. Ze geeft in vraag- en antwoordvorm een beeld van wat ouders en leerlingen van het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) kunnen verwachten. Aan de hand van een aantal voorbeelden krijgen ouders een beter zicht op de concrete dienstverlening.

  Werken aan een verbindend schoolklimaat. Hoe reageert jouw schoolteam doeltreffend op pesten?

  Veel scholen nemen al heel wat maatregelen om pesten tegen te gaan en aan te pakken, maar toch bestaan er over pesten nog misverstanden. De brochure nodigt schoolteams uit om een aantal van hun inzichten af te toetsen en eventueel in hun beleid op te nemen. Schoolteams kunnen daarbij maximaal rekening houden met de kracht van kinderen en jongeren om zelf conflicten op te lossen of om een bijdrage