chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Cijfergegevens over Vlaanderen

  Als u op zoek bent naar statistische informatie over Vlaanderen, dan bent u bij de Studiedienst van de Vlaamse Regering aan het juiste adres. De Studiedienst verricht op wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke wijze onderzoek over:

  • demografische ontwikkelingen
  • maatschappelijke ontwikkelingen
  • macro-economische ontwikkelingen.

  Hierbij vertrekt de Studiedienst steeds vanuit een beleidsrelevante vraagstelling.

  Op de website van de Studiedienst van de Vlaamse Regering kunt u cijfers opvragen over uiteenlopende thema's zoals:

  • arbeidsmarkt
  • economie
  • milieu en natuur
  • onderwijs en vorming
  • toerisme
  • welzijn en innovatie.

  Voor het volledige aanbod surft u naar Vlaanderen.be/svr.

  Wilt u wekelijks op de hoogte gebracht worden van nieuwe onderzoeken en statistieken? Dan kunt u zich via de website abonneren op de nieuwsbrief van de Studiedienst.

  Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND)

  VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren, is een jaarlijkse uitgave van de Studiedienst van de Vlaamse Regering over de resultaten van het Vlaamse beleid en de impact hiervan op de samenleving en de omgeving.

  VRIND geeft aan de hand van cijfermateriaal een beeld van wat de Vlaamse overheid doet, op welke beleidsdomeinen ze actief is en met welke resultaten. Voor elk domein geeft VRIND ook een schets van de recente sociaal-culturele, economische, ecologische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen.

  U kunt VRIND 2016 integraal of per hoofdstuk downloaden op de website van de Studiedienst.

  Ter gelegenheid van 20 jaar VRIND heeft de Studiedienst in 2012 een brochure uitgegeven waarin de voornaamste cijfers en trends in Vlaanderen sinds 1992 bondig worden samengevat.

  De Sociale Staat van Vlaanderen

  In het kader van een tweejaarlijkse analyse van de Vlaamse samenleving heeft de Studiedienst van de Vlaamse Regering de belangrijkste sociale evoluties gebundeld in ‘De Sociale Staat van Vlaanderen 2013’.

  In 2009 werd de historische leefsituatie van de Vlamingen tijdens de voorgaande 25 jaar in kaart gebracht. In 2011 stond de leefsituatie van het individu in internationaal perspectief centraal. Het rapport van 2013 richt zich op de uitdagingen voor de toekomst.

  Nationale statistieken

  Cijfers en statistieken over heel België en vergelijkingen tussen gewesten en gemeenten vindt u terug op de website van de Algemene Directie Statistiek en Economie van de federale overheid. Op de website van het Rijksregister vindt u ook de meest recente statistieken van de Belgische bevolking, zoals het aantal inwoners van de Belgische gemeenten.

  Publicaties

  Vlaanderen in cijfers 2016

  De brochure geeft aan de hand van recente cijfers een beeld van de bevolking, het welzijn, de economie, de cultuur, de mobiliteit, ... in Vlaanderen. Een aantal Vlaamse gegevens worden in een Belgisch en Europees (EU28) perspectief geplaatst.

  VRIND 2016. Vlaamse Regionale Indicatoren

  De publicatie bevat informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van tabellen, grafieken en kaarten.

  20 jaar VRIND. Vlaamse Regionale Indicatoren. 1992-2012

  Al twee decennia wordt het beleid van de Vlaamse overheid elk jaar in beeld gebracht in tabellen, grafieken en kaarten. Meer dan 700 indicatoren maken de resultaten van de Vlaamse overheid zichtbaar. De gegevens worden verzameld en bewerkt door honderden contactpersonen in de departementen en agentschappen. De monitoring geeft aan welke weg Vlaanderen als jonge deelstaat heeft afgelegd en houdt

  20 jaar peilen in Vlaanderen! : de survey sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen

  Sinds 1996 peilt de survey Sociaal-culturele verschuivingen naar waarden, opvattingen, overtuigingen en gedragingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante thema’s. In die context bevraagt de Studiedienst Vlaamse Regering (SVR) jaarlijks ongeveer 1500 inwoners. De survey is uitgegroeid tot een belangrijk meetinstrument om de sociaal-culturele omgeving waarin en

  Flanders Outlook 2015. A benchmarking of Flanders amongst the European regions

  Like other regions and countries, Flanders is faced with important issues, such as the unwinding of the debt crisis, possible renewed unrest on the financial markets, geo-economic problems in certain parts of the world, changing migration patterns, the ageing population, mobility problems and energy and climate issues. In order to tackle these challenges, the Government of Flanders wants to

  De sociale staat van Vlaanderen 2013

  De studie beschrijft de leefsituatie van de burger in Vlaanderen vanuit zeven levensdomeinen: onderwijs en opleiding, werk en arbeidsparticipatie, inkomen en armoede, gezondheid en zorg, wonen en woonomgeving, participatie en mobiliteit. Na een historisch (2009) en een Europees vergelijkend (2011) perspectief wordt in de editie van 2013 de blik op de toekomst gericht. Wat is de stand van zaken op

  Contact

  Studiedienst Vlaamse Regering

  Adres
  Boudewijnlaan 30
  1000 Brussel
  België
  Telefoon
  025535207
  Fax
  025535808
  E-mail
  Website