Cijfergegevens over Vlaanderen

Als u op zoek bent naar statistische informatie over Vlaanderen, dan bent u bij de Statistiek Vlaanderen aan het juiste adres. Statistiek Vlaanderen verricht op wetenschappelijk onderbouwde en onafhankelijke wijze onderzoek over:

  • demografische ontwikkelingen
  • maatschappelijke ontwikkelingen
  • macro-economische ontwikkelingen.

Hierbij vertrekt Statistiek Vlaanderen steeds vanuit een beleidsrelevante vraagstelling.

Op de website statistiekvlaanderen.be kunt u cijfers opvragen over uiteenlopende thema's zoals:

  • arbeidsmarkt
  • economie
  • milieu en natuur
  • onderwijs en vorming
  • toerisme
  • welzijn en innovatie.

Wilt u wekelijks op de hoogte gebracht worden van nieuwe onderzoeken en statistieken? Dan kunt u zich via de website abonneren op de nieuwsbrief van Statistiek Vlaanderen.

Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND)

VRIND, de Vlaamse Regionale Indicatoren, was een jaarlijkse uitgave van Statistiek Vlaanderen over de resultaten van het Vlaamse beleid en de impact hiervan op de samenleving en de omgeving.

VRIND geeft aan de hand van cijfermateriaal een beeld van wat de Vlaamse overheid doet, op welke beleidsdomeinen ze actief is en met welke resultaten. Voor elk domein geeft VRIND ook een schets van de recente sociaal-culturele, economische, ecologische en demografische ontwikkelingen in Vlaanderen.

U kunt de laatste uitgave, VRIND 2017, integraal of per hoofdstuk downloaden op de website statistiekvlaanderen.be.

Nationale statistieken

Cijfers en statistieken over heel België en vergelijkingen tussen gewesten en gemeenten vindt u terug op de website van de Algemene Directie Statistiek en Economie van de federale overheid.

Op de website van het Rijksregister vindt u de meest recente statistieken van de Belgische bevolking, zoals het aantal inwoners van de Belgische gemeenten.

Publicaties

Vlaanderen in cijfers 2017

De brochure geeft aan de hand van recente cijfers een beeld van de bevolking, het welzijn, de economie, de cultuur, de mobiliteit, ... in Vlaanderen. Een aantal Vlaamse gegevens worden in een Belgisch en Europees (EU28) perspectief geplaatst.

VRIND 2017. Vlaamse Regionale Indicatoren

VRIND 2017 geeft informatie over de algemene omgeving waarin de Vlaamse overheid optreedt en over de mate waarin de maatschappelijke doelstellingen en effecten die de Vlaamse overheid zich stelt, gerealiseerd worden. Dit wordt geïllustreerd aan de hand van circa 900 tabellen, grafieken en kaarten.

20 jaar peilen in Vlaanderen! : de survey sociaal-culturele verschuivingen in Vlaanderen

Sinds 1996 peilt de survey Sociaal-culturele verschuivingen naar waarden, opvattingen, overtuigingen en gedragingen van Vlamingen met betrekking tot maatschappelijke en beleidsrelevante thema’s. In die context bevraagt de Studiedienst Vlaamse Regering (SVR) jaarlijks ongeveer 1500 inwoners. De survey is uitgegroeid tot een belangrijk meetinstrument om de sociaal-culturele omgeving waarin en

Contact

Vlaamse Statistische Autoriteit

Adres
Departement Kanselarij en Bestuur
Vlaamse Statistische Autoriteit
Havenlaan 88
1000 Brussel
België
Telefoon
02 553 52 07
E-mail
Website