Een klacht over het Vlaamse beleid of een Vlaamse minister

Een klacht over het Vlaamse beleid

Bent u het niet eens met het Vlaamse beleid, dan kunt u een beleidsklacht indienen over

  • de inhoud van decreten van het Vlaams Parlement
  • de inhoud van de beleidsopties, beslissingen en besluiten van de Vlaamse Regering of een van de Vlaamse ministers
  • de inhoud van beleidsplannen van ministers en regering.

Waar kan ik terecht met een klacht over het Vlaams beleid?

U kunt op twee manieren uw klacht indienen:

Een klacht over de werking van het kabinet van een Vlaams minister

Klachten over een kabinet kunt u richten aan de klachtenmanager die in elk Vlaams kabinet is aangesteld.

Klachten over het federale beleid

Bent u het niet eens met een federale regel of beslissing, dan kunt u uw klacht in eerste instantie richten tot de bevoegde federale minister.

De federale overheid heeft ook een verzoekschriftenprocedure voor de Kamer van volksvertegenwoordigers van het federaal parlement.

Contact

Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed

Adres
Geert Bourgeois, Minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Martelaarsplein 19
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 60 00
Fax
02 552 60 01
E-mail

Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs

Adres
Hilde Crevits, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Onderwijs
Koning Albert II laan 15
1210 Sint-Joost-ten-Node
België
Telefoon
02 552 68 00
Fax
02 552 68 01
E-mail

Sven Gatz, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel

Adres
Sven Gatz, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd, en Brussel
Koolstraat 35
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 62 00
Fax
02 552 62 01
E-mail

Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding

Adres
Liesbeth Homans, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding
Arenbergstraat 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 69 00
Fax
02 552 69 01
E-mail

Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

Adres
Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 66 00
Fax
02 552 66 01
E-mail

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Adres
Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Koning Albert II laan 35
1030 Schaarbeek
België
Telefoon
02 552 64 00
Fax
02 552 64 01
E-mail

Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport

Adres
Philippe Muyters, Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Martelaarsplein 7
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 61 00
Fax
02 552 61 01
E-mail

Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Adres
Koen Van den Heuvel, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw
Koning Albert II laan 20
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 63 00
Fax
02 552 63 01
E-mail

Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie

Adres
Lydia Peeters, Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie
Kreupelenstraat 2
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 67 00
Fax
02 552 67 01
E-mail

Vlaams Parlement

Adres
Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1000 Brussel
België
Telefoon
02 552 11 11
Fax
02 552 11 22
E-mail
Website