'Zwarte lijst' van wanbetalers

Als u geld leent voor privédoeleinden, dan moet u dat uiteraard terugbetalen. Als u een krediet hebt afgesloten en u betaalt uw schuld te laat of helemaal niet terug, dan moet de kredietverlener (de bank, de verzekeringsonderneming, de financieringsmaatschappij ...) dat melden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank. U komt dan op de ‘zwarte lijst’ van wanbetalers terecht. Dat is vervelend, want doordat kredietgevers verplicht zijn de lijst te raadplegen voordat ze een krediet toekennen, zult u moeilijk een nieuwe lening of een nieuw krediet kunnen krijgen.

Als u als consument geschrapt wilt worden van de zwarte lijst van wanbetalers, dan hoeft u zelf geen stappen bij de Centrale te ondernemen. Na vereffening van uw schuld is de kredietgever namelijk wettelijk verplicht om de betaling binnen acht dagen aan de Centrale voor kredieten aan particulieren te melden. Daarna blijft de wanbetaling wel nog 1 jaar geregistreerd.

U kunt gratis een overzicht krijgen van de gegevens die op uw naam zijn geregistreerd (naam van de kredietgever, nummer van de overeenkomst, geleend bedrag en toestand van de overeenkomst)

  • ofwel via het internet, met uw elektronische identiteitskaart (eID) met kaartlezer
  • ofwel door met de post een schriftelijke aanvraag te doen en daaraan een kopie van de voor- en de achterkant van uw identiteitskaart aan toe te voegen
  • ofwel door u rechtstreeks te wenden tot een van de loketten van de Nationale Bank van België.

Telefonisch worden geen inlichtingen verstrekt.

Als u vaststelt dat er foute informatie over u in het bestand van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren staat, dan kunt u een rechtzetting aanvragen.

Contact

Nationale Bank van België

Adres
Nationale Bank van België
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
België
Telefoon
02 221 21 11
Fax
02 221 31 00
E-mail
Website