chat-altchatcrossloginquestion-circlesearchsmileystarthumbup-downwarning
Vlaanderen
Contacteer ons
  Terug naar overzicht Stuur een e-mail

  Stuur een e-mail naar 1700, de informatiedienst voor al uw vragen aan de overheid.
  U ontvangt een kopie van uw bericht.

  Terug naar overzicht Chat met ons
  Uw chatgesprek wordt automatisch gestart zodra er een medewerker beschikbaar is.
  Even geduld, uw positie in de wachtrij wordt bepaald.

  Pesten, geweld of grensoverschrijdend gedrag op het werk

  Als u het slachtoffer bent van geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag op het werk, dan kunt u zich richten tot:

  Elke werkgever moet in zijn preventiebeleid inzake psychosociale belasting enkele maatregelen opnemen die gericht zijn op de bestrijding van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk:

  • het nemen van preventiemaatregelen
  • de schade aan personen beperken als zulk gedrag zich toch voordoet
  • een interne procedure invoeren die voorziet dat er binnen de onderneming zelf naar een oplossing gezocht moet worden
  • een preventieadviseur en eventuele vertrouwenspersonen aanwijzen.

  Meer informatie vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg in de gids van A tot Z onder ‘Bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk’.

  Bij de Vlaamse overheid

  Personeelsleden van de Vlaamse overheid kunnen als slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag terecht bij het meldpunt Spreekbuis. Spreekbuis luistert, geeft advies over mogelijke stappen die het personeelslid kan nemen en wijst de weg naar de juiste dienst of contactpersoon.