Gedaan met laden. U bevindt zich op: Schorsing en opheffing van de omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Schorsing en opheffing van de omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit

Als de exploitant de algemene, de sectorale of de bijzondere milieuvoorwaarden niet naleeft, kan de bevoegde overheid de omgevingsvergunning gedeeltelijk of geheel schorsen of opheffen. In dat geval kan de bevoegde overheid ook de omgevingsvergunning voor de stedenbouwkundige handeling, die onlosmakelijk verbonden is met de exploitatie, schorsen of opheffen.

Dit is een mogelijkheid en geen verplichting en is voor wat bestaande constructies betreft slechts mogelijk als die constructie bouwfysisch niet geschikt is voor eenzelfde of nieuwe functie.

Hoe aanvragen?

De schorsing en opheffing van een ingedeelde inrichting en activiteit is een initiatief van de bevoegde overheid.