Gedaan met laden. U bevindt zich op: Omgevingsvergunning voor exploitatie ingedeelde inrichtingen

Omgevingsvergunning voor exploitatie ingedeelde inrichtingen

Wanneer u in Vlaanderen een bedrijf start, is het belangrijk om te onderzoeken of u een omgevingsvergunning nodig heeft voor bepaalde bedrijfsactiviteiten. Een omgevingsvergunning is vereist

  • voor nieuwe bedrijfsactiviteiten van klasse 1 en 2 volgens de indelingslijst (voor klasse 3 volstaat een melding).
  • als u van plan bent om de aard van een bedrijfsactiviteit van klasse 1 of 2 te wijzigen.