Gedaan met laden. U bevindt zich op: Overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Een omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit wordt verleend op naam. Zo is duidelijk aan wie de rechten tot exploitatie zijn verleend en wie moet instaan voor het naleven van de milieuvoorwaarden. U hoeft bij een overname van een bedrijf of inrichting geen nieuwe vergunning aan te vragen. Wel moet u vooraf de overdracht van de omgevingsvergunning melden. Alleen een omgevingsvergunning die nog niet vervallen is, kan worden overgedragen.

Voor een omgevingsvergunning die geen betrekking heeft op een vergunningsplichtige exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit hoeft u niets te doen.

Voorwaarden

Enkel de gehele overdracht is mogelijk, dus de volledige ingedeelde inrichting of activiteit wordt overgedragen.

Wil u slechts een deel van de ingedeelde inrichting of activiteit over te dragen, dan kan dit enkel via een aanvraagprocedure. U vraagt dan een verandering aan van de oorspronkelijke ingedeelde inrichting of activiteit.
Het overgedragen gedeelte behoort dan in de toekomst toe aan de nieuwe exploitant van een nieuwe ingedeelde inrichting of activiteit, met een nieuw inrichtingsnummer.
Het gedeelte dat niet overgedragen worden blijft bij de huidige exploitant van de huidige ingedeelde inrichting of activiteit met het huidige inrichtingsnummer.

 • Stap 1

  Weet u niet goed wat te doen? Stap naar de bevoegde overheid, die kan u informeren over wat u moet doen

  Met onderstaande formulieren kunt u de melding voorbereiden. Zo weet u precies welke vragen gesteld worden en welke stukken nodig zullen zijn.

  U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Zo krijgt u een overzicht van welke informatie gevraagd wordt. Het Omgevingsloket volgt dezelfde opbouw

  Oefenloket

  U kunt het loket vrijblijvend verkennen met het oefenloket(opent in nieuw venster). De aanvragen die u in dit oefenloket ingeeft, worden niet door de bevoegde overheid behandeld.

 • Stap 2

  Meldingen van de overdracht van een omgevingsvergunning moeten digitaal ingediend worden via het omgevingsloket. Doe de aanvraag door aan te melden in het digitale loket(opent in nieuw venster) en te kiezen voor ‘Een nieuw project starten’ → ‘overdracht van een vergunning van een ingedeelde inrichting of activiteit’.

  Op papier indienen is alleen nog mogelijk voor Franstalige meldingen in faciliteitengemeenten.

Inloggen in het omgevingsloket

In het Omgevingsloket(opent in nieuw venster) kunt u als burger (bouwheer) of als architect de nodige vergunningen digitaal aanvragen of een melding maken. Inloggen kan via eID en kaartlezer, itsme, beveiligscode via mobiele app of beveiligingscode via SMS.

Wat na de melding?

Voor de volledige overdracht van een omgevingsvergunning is er geen procedure. Er moet ook geen beoordeling gebeuren of een beslissing worden genomen. Het betreft een loutere administratieve handeling.
De bevoegde overheid bezorgt de nieuwe exploitant een geactualiseerde vergunning. Er is in de wetgeving echter geen termijn bepaald waarbinnen dit moet gebeuren. Dit heeft echter geen impact op de overdracht. Na de melding van overdracht wordt de exploitatie geacht te zijn overgedragen.
Er moet ook geen bekendmaking gebeuren van de geactualiseerde vergunning. Tegen de melding van overdracht is geen beroep mogelijk, noch is de vaststelling van de overdracht door de bevoegde overheid aanvechtbaar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.