Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvraag of wijzigen omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Aanvraag of wijzigen omgevingsvergunning voor de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Als u in Vlaanderen een bedrijf wilt starten, moet u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig hebt voor het exploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (de vroegere “milieuvergunning”). In bepaalde gevallen is er alleen een meldingsplicht. Dat hangt af van het feit of uw bedrijf behoort tot klasse 1, 2 of 3 van het Vlaams Reglement betreffende de Milieuhygiëne (VLAREM). Als u uw activiteiten wijzigt moet u in sommige gevallen opnieuw een omgevingsvergunning aanvragen.

Als u naast de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting ook nog een vergunning nodig heeft voor vegetatiewijzigingen, kleinhandelsactiviteiten of voor stedenbouwkundige handelingen, dan kan dat in één aanvraag (“omgevingsproject”).

Vergunning of melding?


Voor een beperkt aantal K.M.O.’s, activeiten of inrichtingen is de VLAREM-wegwijzer(opent in nieuw venster) een hulpmiddel dat indicatief nagaat of een activiteit meldings- of vergunningsplichtig is aan de hand van de VLAREM-rubrieken. U vindt er ook de algemene en sectorale milieuvoorwaarden die van toepassing zijn.

Een volledig overzicht vindt u in de indelingslijst van ingedeelde inrichtingen of activiteiten(opent in nieuw venster)

Nieuwe exploitaties van klasse 1 en 2Aanvraag omgevingsvergunning
Veranderen van de exploitatie van klasse 1 of 2Aanvraag omgevingsvergunning
Nieuwe exploitaties van klasse 3Meldingsplicht

Gewone of vereenvoudigde procedure

Er zijn twee soorten procedures: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’ procedure. Het verschil tussen beide is de beslissingstermijnen en het al dan niet verplicht organiseren van een openbaar onderzoek. Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure verlopen, is geregeld in hoofdstuk 3, artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning.(opent in nieuw venster)

Onderstaande termijnen zijn van toepassing bij het meest standaard dossierverloop. Soms kunnen elementen de termijn verlengen. Bv. de bevoegde overheid vraagt om de ingediende aanvraag te vervolledigen, de aanvrager wil aanpassingen indienen, er is een beslissing nodig van de gemeenteraad…

Stappenplan aanvraag

Wat na de aanvraag of melding?

Binnen de dertig dagen na het indienen van de omgevingsvergunningsaanvraag krijgt u bericht over de volledigheid en ontvankelijkheid van de aanvraag. U verneemt dan ook of de aanvraag onderworpen moet worden aan een openbaar onderzoek.

Als uw aanvraag volledig en ontvankelijk is verklaard, kunt u doorgaans binnen de 2 tot 4 maanden een beslissing verwachten, afhankelijk van de procedure die gevolgd werd.