Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meldingsakte voor een stedenbouwkundige handeling of een klasse 3 inrichting

Meldingsakte voor een stedenbouwkundige handeling of een klasse 3 inrichting

Voor bepaalde kleinere stedenbouwkundige handelingen of ingedeelde  inrichtingen of activiteiten moet een melding gebeuren. Het aanvragen van een omgevingsvergunning is voor dergelijke projecten niet nodig. U moet de procedure voor melding volgen. Dit is een beperkte procedure om de toelating te krijgen voor het uitvoeren van bepaalde werken of exploitaties.

Informeer bij uw gemeente

Of voor uw project de meldingsplicht geldt in plaats van de vergunningsplicht, hangt af van de lokale voorschriften en plannen. Doe daarom steeds eerst navraag bij de gemeente. Volstaat een melding niet, lees dan de info over het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Wanneer is er de meldingsplicht

Hoe melden?

 • Stap 1

  Een melding indienen vereist een goede voorbereiding. Stap naar de gemeente die kan u onder andere informeren over een eventuele dossiertaks verbonden aan de melding.

  Met onderstaande formulieren kunt u een digitale melding voorbereiden, vooraleer u een project start in het omgevingsloket. Zo weet u precies welke vragen gesteld worden en welke stukken nodig zullen zijn. Het Omgevingsloket volgt dezelfde opbouw.

  Het formulier kan met een letter-cijfer code (bv B25) verwijzen naar één of meerdere addenda. U vindt de addenda in de addendabibliotheek.
  Technische voorschriften vindt u in de normenboeken voor dossiersamenstelling.

  U kunt zich voorbereiden door onderstaande formulieren te overlopen. Zo krijgt u een overzicht van welke informatie gevraagd wordt. Het Omgevingsloket volgt dezelfde opbouw

  Oefenloket

  U kunt het loket vrijblijvend verkennen met het oefenloket(opent in nieuw venster). De aanvragen die u in dit oefenloket ingeeft, worden niet door de bevoegde overheid behandeld.

 • Stap 2

  Het indienen van een melding gebeurt verplicht via het Omgevingsloket. Kies hiervoor het projecttype “Melding omgevingsproject”. Is uw project gelegen op het grondgebied van twee gemeentes, dan moet dit bij beide gemeentes gemeld worden.

  Op papier indienen is alleen nog mogelijk:

  • voor Franstalige meldingen in faciliteitengemeenten.
  • projecten met alleen stedenbouwkundige handelingen aanvragen zonder verplichte medewerking van een architect.

Wat na de aanvraag?

Een melding moet geakteerd worden door de bevoegde overheid. De meldingsakte vindt u terug in het Omgevingsloket onder de tab ‘Projectverloop’ bij ‘Fase Eerste Aanleg’ – ‘Beslissing’. Daar staat de meldingsakte geregistreerd als ‘Bevoegde overheid heeft akte genomen van de melding’

Verval van de meldingsakte

Net zoals een omgevingsvergunning kan een aktename vervallen in volgende gevallen:

 1. als de verwezenlijking van de gemelde stedenbouwkundige handelingen niet wordt gestart binnen de twee jaar na het akteren van de melding;
 2. als het uitvoeren van de gemelde stedenbouwkundige handelingen meer dan drie opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 3. als de gemelde gebouwen niet winddicht zijn binnen vijf jaar na het akteren van de melding;
 4. als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting niet binnen vijf jaar na het akteren van de melding aanvangt.

De termijn in punt 1° kan, op verzoek van de melder, voor een periode van 2 jaar verlengd worden conform artikel 99, §1 van het Omgevingsvergunningsdecreet.

Daarnaast kan een aktename voor de exploitatie van activiteiten of inrichtingen vervallen:

 1. als de exploitatie van de vergunde activiteit of inrichting meer dan vijf opeenvolgende jaren wordt onderbroken;
 2. als de ingedeelde inrichting vernield is wegens brand of ontploffing veroorzaakt ten gevolge van de exploitatie;

Als het verval betrekking heeft op een gedeelte van het bouwproject of een gedeelte van de exploitatie, vervalt de aktename alleen voor het niet-afgewerkte gedeelte van een bouwproject of voor dat specifiek gedeelte van de exploitatie.