Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden van de omgevingsvergunning

Bijstelling of afwijking van de milieuvoorwaarden van de omgevingsvergunning

Een exploitant moet de algemene, sectorale en bijzondere milieuvoorwaarden van zijn omgevingsvergunning naleven. Een exploitant kan voor specifieke gevallen :

  • een verzoek tot bijstelling van de milieuvoorwaarde in afwijking van een algemene of sectorale milieuvoorwaarde indienen bij de bevoegde overheid
  • een afwijkingsaanvraag indienen bij de minister
  • een verzoek tot bijstelling van de bijzondere milieuvoorwaarden bij de bevoegde overheid indienen

Ook de burger en de overheid kunnen, als de hinder en de risico’s ten gevolge van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit hem niet aanvaardbaar meer lijken, via een verzoek tot bijstelling vragen om de milieuvoorwaarden in de vergunning aan te passen of aan te vullen.

Wanneer kunnen de voorwaarden bijgesteld worden?

Procedure

Een verzoek tot bijstelling verloopt volgens de gewone procedure zoals bij een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Voor een afwijking bij de minister is een specifieke procedure voorzien waarbij een advies gevraagd wordt aan de gewestelijke omgevingsvergunningscommissie. In sommige gevallen moet ook een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Stappenplan aanvraag bijstelling of afwijking