Gedaan met laden. U bevindt zich op: Mededeling omzetting milieuvergunning naar een vergunning voor onbepaalde duur

Mededeling omzetting milieuvergunning naar een vergunning voor onbepaalde duur

Voor milieuvergunningen die voor een termijn van 20 jaar werden verleend, kan de exploitant via een eenvoudige procedure de omzetting naar een vergunning voor onbepaalde duur vragen.

Voorwaarden voor de omzetting naar een vergunning onbepaalde duur

  • de milieuvergunning werd verleend voor 20 jaar
  • de omzetting wordt gevraagd tussen de 48ste en 36ste maand voor het einde van de milieuvergunning
  • de stedenbouwkundige handelingen die noodzakelijk zijn voor de exploitatie van de ingedeelde inrichting, zijn op het tijdstip van de vraag tot omzetting hoofdzakelijk vergund
  • de vraag tot omzetting vereist geen MER of passende beoordeling (zie hiervoor onder meer artikel 155 van het Omgevingsvergunningendecreet)
  • noch het betrokken publiek noch de adviesinstanties dienen een gemotiveerd bezwaar in tijdens de omzettingsprocedure

Stappenplan aanvraag

Wat na de aanvraag?

De procedure omvat een openbaar onderzoek en het raadplegen van adviesinstanties. Als de voorwaarden voldaan zijn, neemt de overheid akte binnen de 8 maanden.