Gedaan met laden. U bevindt zich op: Melding stopzetting of verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Melding stopzetting of verval van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit

Een exploitant moet binnen de twee maanden het verval van de vergunning of de vrijwillige gedeeltelijke of gehele definitieve stopzetting van de exploitatie melden. 

Wanneer vervalt de vergunning?

Een toegekende omgevingsvergunning kan vervallen, bijvoorbeeld als de exploitatie gedurende langere tijd worden onderbroken. De vergunning kan volledig of gedeeltelijk vervallen. In specifieke gevallen kan de termijn voor verval worden geschorst.

Stappenplan melding verval of stopzetting

Melding moet binnen de twee maanden na verval of stopzetting via het omgevingsloket gebeuren.

Wat na de melding?

Voor melding van stopzetting of verval is er geen procedure. Er moet geen beoordeling gebeuren of een beslissing worden genomen. Het betreft een loutere administratieve handeling.

De bevoegde overheid bezorgt de exploitant een geactualiseerde vergunning. Er is in de wetgeving echter geen termijn bepaald waarbinnen dit moet gebeuren. Dit heeft geen impact op de melding van de stopzetting of het verval.

Er moet ook geen bekendmaking gebeuren van de geactualiseerde vergunning.

Tegen de melding van stopzetting of verval is geen beroep mogelijk het is ook niet aanvechtbaar bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.