Gedaan met laden. U bevindt zich op: Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Openbare onderzoeken omgevingsvergunning

Als een aanvraag voor een omgevingsvergunning leidt tot een openbaar onderzoek, dan wordt dit aangekondigd met een gele affiche op het perceel. Het wordt ook bekend gemaakt via de website van de gemeente. Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren bezorgen.

Kijk online een aanvraagdossier in

Gedurende 30 dagen kan het dossier door iedereen ingekeken worden:

  • Bij de gemeente
  • Online, zonder privacygevoelige informatie (meer info in de privacymededeling)

Bezwaarschrift indienen

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon standpunten, opmerkingen en/of bezwaren meedelen. Dit moet steeds gebeuren aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar het project gelegen is. U kunt dit zowel online doen als via een gewone of aangetekende brief.

Om online een bewaarschrift in te dienen, volgt u onderstaande link en gaat u naar naar de detailpagina van het dossier in kwestie en klik op ‘bezwaarschrift indienen’

Instructiefilm inzageloket en bezwaar indienen

Inhoud is aan het laden

Wat na het openbaar onderzoek

Na het openbaar onderzoek wordt er een beslissing genomen. Er wordt al dan niet een omgevingsvergunning toegekend.
U kan tegen deze beslissing in beroep gaan.