Gedaan met laden. U bevindt zich op: Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH)

Langdurig of chronisch zieke leerlingen of leerlingen op moederschapsverlof kunnen thuis of op hun verblijfplaats onder bepaalde voorwaarden tijdelijk 4 uren per week les krijgen. Een lesuur duurt 50 minuten. 

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) is niet hetzelfde als huisonderwijs.

Wie organiseert het?

De thuisschool van de leerling organiseert het tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH). De school beslist welke leraar op welke dag welke vakken geeft. Dat gebeurt in overleg met de ouders, rekening houdend met het advies van de arts.

De school informeert in het schoolreglement over de mogelijkheid van TOAH.

Als een leerling recht heeft op TOAH, dan brengt de school de leerling op de hoogte. De keuze om TOAH aan te vragen, ligt bij de leerling, de ouders en de arts. Het is geen verplichting.

TOAH kan je ook combineren met andere onderwijsondersteuning, zoals synchroon internetonderwijs (SIO).

Wie komt in aanmerking?

Tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) bestaat in:

 • Het gewoon en buitengewoon basisonderwijs, ook in de kleuterklas
 • De meeste richtingen van het secundair onderwijs. Er zijn uitzonderingen.

De school is verplicht TOAH te organiseren als de leerling voldoet aan alle volgende voorwaarden:

 • De leerling kreeg toestemming van een arts voor TOAH
 • De leerling is of ziek, of is op moederschapsverlof
 • De leerling volgt les in het basis- of secundair onderwijs en is een regelmatige leerling (dat is info die de school nakijkt). Als de leerling een duaal studietraject volgt, kan TOAH ook.
 • De leerling verblijft op een redelijke afstand van de school. Als de leerling verder verblijft, moet de school geen TOAH organiseren, maar kan dat wel. Het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vergoedt in dat geval de school.
  • Voor het gewoon onderwijs: maximum 10 km
  • Voor het buitengewoon onderwijs: maximum 20 km
 • Minstens 1 ouder gaat akkoord en dient de aanvraag in bij de directie van de school. Ook een pleegouder of voogd van een minderjarige leerling kan TOAH aanvragen. Een meerderjarige leerling kan zelf TOAH aanvragen.

Verblijft de leerling in een ziekenhuisschool, preventorium of K-dienst (dienst voor kinderpsychiatrie)? Bespreek dan de mogelijkheden voor TOAH met de school.

Uitzonderingen in het secundair onderwijs

In de volgende opleidingen in het secundair onderwijs is tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH) niet mogelijk:

 • Deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso). Als de leerling een duaal studietraject volgt, kan TOAH wel.
 • Voltijds secundair onderwijs:
  • Voorbereidende leerjaren op het hoger onderwijs (in het aso en kso)
  • Opleidingen secundair-na-secundair (Se-n-Se) in het tso en kso
 • Alternerende beroepsopleiding in het buitengewoon secundair onderwijs
 • Opleiding verpleegkunde van het hoger beroepsonderwijs

Hoelang heb je recht?

Wat kost het?

Tijdelijk onderwijs aan huis is gratis.

Hoe aanvragen?