Gedaan met laden. U bevindt zich op: Studietoelagen voor studies in het buitenland of de Franse of Duitstalige gemeenschap

Studietoelagen voor studies in het buitenland of de Franse of Duitstalige gemeenschap

Als u in het buitenland naar school gaat of in de Franse of Duitstalige gemeenschap, kunt u in bepaalde gevallen een studietoelage krijgen van de Vlaamse overheid.

Voor de berekening van de hoogte van de toelage maakt het geen verschil of u in Vlaanderen, de Franse of Duitstalige gemeenschap of het buitenland studeert. De berekeningswijze en de daaraan gekoppelde toelagebedragen zijn dezelfde.

Om een studietoelage te krijgen moet u aan alle voorwaarden voldoen die ook in Vlaanderen gelden.

Daarnaast zijn er nog bijkomende voorwaarden:

Als u zich inschrijft in een onderwijsinstelling voor hoger onderwijs dan wordt er een onderscheid gemaakt tussen een onderwijsinstelling binnen de Europese Hogeronderwijsruimte (EHOR) en een onderwijsinstelling daarbuiten.

 • Binnen de Europese Hogeronderwijsruimte moet u:
  • kunnen aantonen dat u over een duurzame band met Vlaanderen beschikt
   • ofwel omdat uw hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest ligt
   • ofwel omdat u al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
   • ofwel omdat u al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
  • een opleiding volgen aan een instelling die erkend is door de plaatselijke overheid
  • een opleiding volgen die leidt tot een diploma dat door de plaatselijke overheid erkend is.
 • Buiten de Europese Hogerondwijsruimte moet u:
  • kunnen aantonen dat u over een duurzame band met Vlaanderen beschikt
   • ofwel omdat uw hoofdverblijfplaats in het Vlaamse Gewest ligt
   • ofwel omdat u al een diploma secundair onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
   • ofwel omdat u al een diploma hoger onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap behaalde
  • een opleiding volgen aan een instelling die erkend is door de plaatselijke overheid
  • een opleiding volgen die leidt tot een diploma dat door de plaatselijke overheid erkend is.
  • Bovendien mag de opleiding die u volgt, niet bestaan in Vlaanderen (zie hogeronderwijsregister(opent in nieuw venster)).
  • En moet de opleiding en de organiserende instelling bijdragen aan de verdere uitbouw van de wetenschappelijke discipline. Stuur het curriculum van uw opleiding, in het Frans, Nederlands, Engels of Duits, mee met uw aanvraag. De afdeling studietoelagen zal hierover advies inwinnen bij de erkenningscommissie.

Studenten die ingeschreven zijn aan een instelling in het buitenland, worden als kotstudent beschouwd en moeten geen huurcontract bezorgen.

Op uitwisseling in het hoger onderwijs

Een uitwisseling, bv. via het Erasmusprogramma, wordt niet beschouwd als een buitenlandse opleiding. U moet aan dezelfde voorwaarden voor een studietoelage voldoen als wie in Vlaanderen hoger onderwijs volgt.

Een Erasmusstudent heeft ook steeds recht op een beurs verstrekt door de EU en de Vlaamse overheid. Die beurs ligt hoger voor studenten met een studietoelage. Meer info over het beurzenstelsel vindt u bij het Vlaams Nationaal Agentschap EPOS vzw(opent in nieuw venster) of bij uw onderwijsinstelling.

Veelgestelde vragen