Gedaan met laden. U bevindt zich op: Feedback voor scholen

Feedback voor scholen

Na de analyse van de resultaten krijg je als school feedback op leerling-, klas- en schoolniveau. Op deze pagina lees je waar je de feedback terugvindt, wat de feedback inhoudt en hoe je de die feedback interpreteert.

In het gewoon secundair onderwijs heeft elke leerling één kalibratietoets afgelegd tijdens het tweede toetsmoment: een dieptethema wiskunde of een schrijftaak.

Een kalibratie betekent dat de toetsvragen uitgebreider geanalyseerd worden. Voor deze toetsen is er geen feedback in juni of september.

 • Voor de kalibratietoetsen wiskunde komt feedback op schoolniveau in januari 2025.
 • Voor schrijfvaardigheid is voor deze afname nog geen feedback.

Vanaf 21 juni: leerlingfeedback

Vanaf 21 juni ontvang je via Mijn Onderwijs als school de leerlingfeedback in de vorm van:

 • Persoonlijke feedbackfiches (PDF) die je digitaal of afgedrukt aan de leerlingen en ouders bezorgt.
 • Een overzichtsdocument (Excel) dat je kan gebruiken tijdens de klassenraden.

Houd rekening met volgende punten:

 • Er wordt geen rechtstreekse feedback aan leerlingen en ouders voorzien. Scholen communiceren zelf over de resultaten naar leerlingen en ouders. Elke leerling en ouder heeft recht op zijn resultaat. Op de pagina ‘feedback voor leerlingen en ouders’ vind je informatie voor leerlingen en ouders.
 • Resultaten op de Vlaamse toetsen mogen meegenomen worden naar de klassenraad op voorwaarde dat hierover afspraken zijn gemaakt in het schoolreglement. Deze resultaten zijn één van de mogelijke elementen waarmee de klassenraad rekening kan houden bij de globale beoordeling van een leerling, maar ze mogen niet als het enige criterium worden gebruikt voor evaluatie, studievoortgang, studie-oriëntering.
 • Het is niet toegestaan om met derden te communiceren over de resultaten van individuele leerlingen of leerlinggroepen.

De resultaten begrijpen

Leerlingen krijgen geen cijfer op de Vlaamse toetsen. Voor elke leerling die deelnam, zie je per afgelegd toetsonderdeel een vaardigheidsniveau. Lees meer over de vaardigheidsniveaus(opent in nieuw venster).

Lees de noodzakelijke achtergrondinformatie om de resultaten van leerlingen correct te begrijpen:

   Wil een leerling de toets inkijken?

   • Dat kan tussen 25 juni en 12 juli en tussen 19 augustus en 13 september in Brussel.
   • Leerlingen moeten zich verplicht inschrijven. De inzage is gratis.
   • Leerlingen krijgen enkel te zien of het antwoord goed of fout was. ze krijgen geen uitleg of extra informatie over hun resultaat.

   Vanaf het najaar: schoolfeedback

   In het najaar van 2024 (streefdatum: eind september) ontvang je de resultaten op schoolniveau.

   Deze resultaten worden weergegeven in een feedbackdashboard dat je ontvangt via Mijn Onderwijs.