Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse toetsen: planning en stappenplan voor scholen

Vlaamse toetsen: planning en stappenplan voor scholen

In 2024 vinden de Vlaamse toetsen plaats in het 4de leerjaar lager onderwijs en 2de leerjaar secundair onderwijs. Volg het stappenplan voor een vlotte afname.

Vind een overzicht en tijdschema van alle stappen.

Informeren

Vanaf september 2023.

 • Stap 1

  Neem eerst de pagina ‘Bereid je school voor op de toetsen’ goed door. Daar vind je info over de inhoud van de toetsen, afname, ondersteuning, feedback en planning. Daarna kan je je schoolteam juist informeren over de afname van de Vlaamse toetsen.

  Toon het filmpje over de toetsen aan je schoolteam.

  In onderling overleg met je schoolteam wijs je de verschillende rollen toe: toetscoördinator, toetsassistent, ICT-verantwoordelijke (bij voorkeur ook de LeerID-beheerder). Lees meer over de rollen.

 • Stap 2

  Je informeert de leerlingen die de Vlaamse toetsen in 2024 afleggen en hun ouders. Dat kan met:

  • De verplichte ouderbrief.
  • Filmpjes voor ouders en leerlingen.
  • Een informatiepakket voor ouders. Dat pakket bevat een flyer, brochure, PowerPoint en materiaal voor mailing en sociale media.

Administratieve voorbereiding

Tot en met 29 maart 2024.

Praktische voorbereiding

Maart tot en met april 2024.

Afname

Van 24 april tot en met 15 mei 2024.

Feedback

Vanaf eind juni 2024.

 • Stap 1

  Na verwerking ontvangen alle scholen de resultaten van de Vlaamse toetsen in Mijn Onderwijs(opent in nieuw venster). Er wordt geen rechtstreekse feedback aan leerlingen en ouders voorzien. Als school kies je zelf hoe je dit doet.

  De feedback bestaat uit 2 delen:

  • De eerste feedback bevat onder meer gegevens op leerlingniveau en is vanaf eind juni 2024 beschikbaar.
  • Uitgebreidere feedback volgt in het najaar 2024.
 • Stap 2

  Ga na welke informatie de schoolfeedback voor jullie aan de oppervlakte brengt:

  • Wat betekenen de resultaten? In het feedbackdashboard vind je alvast heel wat uitleg die je kan helpen om de cijfers en visualisaties te interpreteren.
  • Hoe waarderen jullie de resultaten? Zijn jullie tevreden met de resultaten of zien jullie werkpunten?

  Door de resultaten samen te interpreteren, bouw je als team gedeelde kennis op én creëer je draagvlak voor mogelijke acties die op een later moment geformuleerd zullen worden. Roep tijdig hulp in wanneer jullie moeilijkheden ervaren met de interpretatie.

 • Stap 3

  Denk na over mogelijke verklaringen voor de resultaten, en houd er rekening mee dat je dat proces soms vaker dan één keer moet doorlopen.

  Vanuit die verklaringen kunnen jullie vervolgens beslissen om beleid en/of praktijk bij te sturen, of net om bepaalde zaken te borgen: behouden en versterken wat al goed gaat.

  Zoek aansluiting bij bestaande doelstellingen voor interne kwaliteitszorg en bestaande acties voor schoolontwikkeling. Wat willen jullie bereiken, en waar werken jullie al gericht aan?

Overzicht

Hieronder een chronologisch overzicht van alle stappen.

Planning

Vind de belangrijkste data voor de organisatie van de Vlaamse toetsen in het schooljaar 2023-2024.

DatumActiviteit
8 januari 2024

Start registratieperiode
Invullen van gegevens in het Vlaamse toetsen Schoolloket(opent in nieuw venster):

 • Vrijstellingen voor de de vragenlijst
 • leerlingen die niet moeten deelnemen aan de Vlaamse toetsen
 • eigen hulpmiddelen

Start aanmaken LeerID’s via LeerID Schoolloket.(opent in nieuw venster)

11 maart 2024Start oefenperiode (kennismakingstoets)
29 maart 2024

Einde registratieperiode
Aanpassingen in het Vlaamse toetsen Schoolloket(opent in nieuw venster) zijn niet meer mogelijk.

LeerID’s voor alle leerlingen die deelnemen zijn aangemaakt via het LeerID Schoolloket.(opent in nieuw venster)

23 april 2024Einde oefenperiode (kennismakingstoets)

24 april - 14 mei 2024

Afname Vlaamse toetsen: 2de leerjaar secundair onderwijs

29 april - 15 mei 2024Afname Vlaamse toetsen: 4de leerjaar lager onderwijs
Eind juni 2024Eerste feedback Vlaamse toetsen in functie van de klassenraad.
Najaar 2024Uitgebreide feedback Vlaamse toetsen in functie van schoolontwikkeling.