Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse toetsen in 2024: bereid je voor

Vlaamse toetsen in 2024: bereid je voor

Bereid je school voor op de Vlaamse toetsen in 2024. Vind meer info over de inhoud, de afname, de ondersteuning, de feedback en de planning.

Wanneer

In april en mei 2024 worden de Vlaamse toetsen, ook wel centrale toetsen genoemd, voor het eerst georganiseerd. De toetsen vinden plaats:

 • Van 24 april tot en met 14 mei 2024 voor leerlingen van het 2de jaar secundair onderwijs.
 • Van 29 april tot en met 15 mei 2024 voor leerlingen van het 4de leerjaar lager onderwijs.

Elke school uit het lager onderwijs en het secundair onderwijs krijgt in die periode 2 toetsmomenten: ontdek wanneer de toetsen plaatsvinden in jouw school.

Past het toetsmoment niet? Dien dan voor 15 maart 2024 een aanvraag in via het contactformulier met de vraag om het toetsmoment aan te passen.

Wat

De Vlaamse toetsen gaan over Nederlands en wiskunde. De Vlaamse toetsen zijn ontwikkelingsgericht: de toetsresultaten ondersteunen leraren en scholen bij krachtig onderwijs voor alle leerlingen.

Het uitgangspunt is dat alle leerlingen de kans krijgen te laten zien wat ze kunnen. De toets is , geschikt en toegankelijk voor alle leerlingen.

Het Steunpunt Centrale Toetsen in Onderwijs(opent in nieuw venster) (verder: Steunpunt) ontwikkelt de toetsen.

Wie

Inhoud

De Vlaamse toets Nederlands brengt alle eindtermen over leesbegrip die digitaal getoetst kunnen worden in kaart.

De Vlaamse toets wiskunde brengt alle wiskundige eindtermen die digitaal getoetst kunnen worden in kaart. Voor het breedtethema ‘wiskundige problemen oplossen’ komen eindtermen aan bod die gaan over de toepassing van geleerde begrippen, inzichten, vaardigheden en procedures. De eindtermen die te maken hebben met vakinhoudelijke wiskundekennis en -vaardigheden worden via de dieptethema’s getoetst.

Aangezien er geen eindtermen zijn aan het einde van het 4de leerjaar lager onderwijs, is voor die doelgroep de afbakening gebaseerd op de eindtermen van het 6de leerjaar. Dit gebeurde in samenspraak met verschillende onderwijspartners en het onderwijsveld.

Download de geselecteerde eindtermen voor Nederlands en wiskunde en de afbakening voor het 4de leerjaar lager onderwijs:

De Vlaamse toetsen houden rekening met de gelijkwaardige eindtermen.

Bekijk een voorbeeldtoets(opent in nieuw venster) uit de e-cursus voor toetsassistenten.

Digitaal toetsen

De afname van de Vlaamse toetsen gebeurt digitaal. Hierdoor kunnen de resultaten sneller verwerkt worden.

Digitale toetsen kunnen bovendien innovatieve toetsvragen bevatten die op papier niet mogelijk zijn. Ook of ‘op maat’ toetsen is mogelijk.

Adaptief toetsen

De Vlaamse toetsen zijn adaptief of ‘op maat’. Alle toetsvragen worden opgesteld volgens de vastgelegde eindtermen, maar hebben een variabele moeilijkheidsgraad.

Bij adaptief toetsen bepalen de antwoorden die de leerling gaf op voorgaande vragen de volgende vragen in de toets. Zo krijgt de leerling toetsvragen die aansluiten bij het vaardigheidsniveau. Dit motiveert de leerling: de toetsvragen zijn uitdagend, maar niet onbeantwoordbaar.

Het tempo van de adaptieve toets ligt niet vast. Er is geen tijdslimiet per vraag. De leerlingen kunnen voor elke vraag de nodige tijd nemen. Er is wel een tijdslimiet voor de toets als geheel. Leerlingen kunnen deze tijdslimiet zien.

Hulpmiddelen

De Vlaamse toetsen vertrekken vanuit het principe van Universal Design of Assessment (UDA). UDA heeft als doel om toegankelijke toetsen te creëren voor zoveel mogelijk leerlingen, zoals leerlingen met een functionele beperking en/of een beperkte Nederlandse taalvaardigheid.

In het toetsontwikkelingsproces wordt daarom al aandacht besteed aan eenvoudige instructies en toegankelijk taalgebruik. Bij de afname van de Vlaamse toetsen wordt er zo inclusief mogelijk gewerkt.

Kennismakingstoets

Voor de afname van de Vlaamse toetsen vindt een oefenperiode plaats waarin leerlingen een kennismakingstoets maken. De oefenperiode loopt van 11 maart tot en met 23 april 2024.

Je kiest zelf wanneer je de kennismakingstoets organiseert binnen deze periode.

De vragen in de kennismakingstoets laten leerlingen specifiek kennismaken met:

 • Het digitaal toetsplatform
 • De verschillende soorten vragen
 • De digitale hulpmiddelen

Tijdens de kennismakingstoets leren ze ook inloggen via LeerID.

Het is niet de bedoeling om leerlingen inhoudelijk voor te bereiden op de Vlaamse toetsen. De vragen in de kennismakingstoets komen niet voor in de Vlaamse toetsen.

De leerlingen loggen voor de kennismakingstoets in op het toetsplatform. Oefenen gebeurt klassikaal, begeleid door de toetsassistent (leraar) aan de hand van een introductiefilmpje. Bekijk het introductiefilmpje (Vimeo) voor het:

Je voorziet best 1 lesuur om de kennismakingstoets te doorlopen. Heeft een leerling meer tijd nodig? Het is mogelijk om nadien opnieuw in te loggen, met of zonder begeleiding. Tijdens de oefenperiode kunnen leerlingen de kennismakingstoets afleggen zo vaak als nodig is.

De kennismakingstoets bestaat uit vragen wiskunde en Nederlands. Er zijn 4 onderdelen:

 • Begeleide kennismaking Nederlands
 • Begeleide kennismaking wiskunde
 • Individueel oefenen Nederlands
 • Individueel oefenen wiskunde

De toetsassistent of de leraar begeleidt het verloop van de kennismakingstoets. De toetsassistent vindt ondersteuning in een e-cursus.(opent in nieuw venster)

De vragen zijn bewust eenvoudig gehouden. Zo spenderen leerlingen in de kennismakingstoets minder tijd aan het oplossen van de toetsvragen. Ze concentreren zich op het leren werken met het toetsplatform.

Tijdens de kennismakingstoets krijgen de leerlingen feedback na elke vraag. Ze kunnen dus meteen hun antwoord controleren. Tijdens de Vlaamse toetsen is dit niet mogelijk. Bekijk het introductiefilmpje als je hierover meer wil te weten komen.

Om de afname van de kennismakingstoets te organiseren, voorziet de school op tijd voldoende digitale infrastructuur.

Tijdens de oefenperiode en afname kan de school een beroep doen op de helpdesk en een pagina met een stappenplan bij eventuele technische problemen.

Duurtijd toetsen

De Vlaamse toetsen bestaan uit 2 toetsmomenten, op 2 verschillende dagen.

Deze toetsmomenten lopen van 8.30 tot 12 uur in de voormiddag of van 12.30 tot 16 uur in de namiddag. Je kan als school zelf beslissen op welk moment je de toetsen start binnen dit afnamevenster. Het is belangrijk dat de toetsen afgelegd worden binnen dit afnamevenster.

Tijdens elk toetsmoment zijn er 2 toetsen met een vaste toetsduur.

Er is geen tijdslimiet per vraag. De leerlingen kunnen voor elke vraag de nodige tijd nemen. Er is wel een tijdslimiet voor de toets als geheel. Leerlingen kunnen deze tijdslimiet zien.

Meer over de inhoud van de toetsen.

Zijn er inhaalmomenten?

Bij de afname in 2024 wordt er enkel een inhaalmoment voor de Vlaamse toetsen georganiseerd op schoolniveau, nog niet op leerlingniveau. Dit betekent dat er enkel een inhaalmoment plaatsvindt als de hele school niet heeft kunnen deelnemen op het geplande toetsmoment.

Daarnaast wordt in kaart gebracht welk percentage leerlingen afwezig was tijdens de toets.

Vragenlijst

Tijdens het 2de toetsmoment krijgen de leerlingen na de toets een korte vragenlijst. De vragenlijst bevraagt leerlingen onder andere over:

 • Hoeveel tijd leerlingen aan hun huiswerk besteden.
 • Hun toetservaring
 • Het geboorteland van hun ouders

Andere mogelijke vragen lees je in de brief voor ouders.

De antwoorden:

 • Veranderen de resultaten van de toetsen niet.
 • Helpen onderzoekers om de toetsresultaten beter te begrijpen.
 • Worden steeds verwerkt.

Het is belangrijk dat leerlingen de vragenlijst invullen, ook al is dit niet verplicht.

 • Geven ouders geen toestemming om de vragenlijst in te vullen?
  • Ze laten dit voor 22 maart 2024 weten aan het secretariaat van de school.
  • De toetscoördinator registreert dit nadien in het Vlaamse toetsen Schoolloket.
  • De leerlingen krijgen de vragenlijst niet te zien.
 • Geven ouders te laat door dat een leerling niet mag deelnemen?
  • De leerling krijg de vragenlijst wel te zien maar kan beslissen de vragen niet te beantwoorden.

Feedback

Na de analyse van de resultaten krijg je als school feedback op leerling- klas- en schoolniveau.

Dat verloopt in twee fases:

 • 21 juni 2024 ontvang je resultaten op leerlingniveau.
 • In het najaar van 2024 (streefdatum: eind september) ontvang je de resultaten op schoolniveau.

Scholen die deelnamen aan de kalibratiestudie ontvangen hun feedback ook via Mijn Onderwijs(opent in nieuw venster) in een TWBX-bestand. Dit bestand kan je openen via Tableau Reader. Raadpleeg de handleiding voor meer praktische informatie(opent in nieuw venster).

Planning

Vind het stappenplan en de belangrijkste data voor de organisatie van de Vlaamse toetsen in het schooljaar 2023-2024.

Helpdesk

Scholen kunnen in aanloop naar en tijdens de afname van de Vlaamse toetsen rekenen op ondersteuning via de helpdesk. De helpdesk beantwoordt inhoudelijke en ICT-gerelateerde vragen over de afname van de Vlaamse toetsen.

Contacteer de helpdesk: