Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse toetsen: Rollen in het schoolteam

Vlaamse toetsen: Rollen in het schoolteam

Welke rollen neemt je schoolteam op? Vind informatie over de verschillende rollen. 

Voor een goed verloop van de Vlaamse toetsen zijn er verschillende rollen in een schoolteam:

Je wordt bij de afname ondersteund via de helpdesk.

Volg het stappenplan voor een vlotte afname in je school.

Directeur

Toetscoördinator

Als toetscoördinator coördineer je het verloop van de afname en ben je brugfiguur tussen het Steunpunt, het departement Onderwijs en Vorming, de directie en de leraren.

 • Je staat in voor het beheer van de administratie van de Vlaamse toetsen.
 • Je zorgt voor de logistieke ondersteuning en planning van lokalen, ICT, toetsmateriaal, etc. in samenwerking met de ICT-verantwoordelijke(n). Je plant ook de toetsassistenten voor de afnamemomenten in.
 • Je ondersteunt tijdens de afname de toetsassistenten bij inhoudelijke of technische problemen, in samenwerking met de ICT-verantwoordelijke. Je overziet de werkzaamheden en probeert problemen op te lossen, eventueel met de ondersteuning van de helpdesk.

De administratie van de Vlaamse toetsen wordt opgevolgd via het Vlaamse toetsen Schoolloket(opent in nieuw venster). Via het Schoolloket raadpleeg je je toetsmomenten, registreer je gegevens over je leerlingen en vul je documenten in na de afname, zoals het toetsverslag en de bevraging(opent in nieuw venster). Het toetsverslag is beschikbaar via het Vlaamse toetsen Schoolloket.

Een toetscoördinator besteedt gemiddeld 4 tot 6 uur aan de administratieve en logistieke voorbereiding van de afname, inclusief ondersteuning bij de afname zelf.

E-cursus en checklist

Doorloop als voorbereiding op je taken een e-cursus(opent in nieuw venster). De e-cursus helpt je onder andere bij het gebruik van het Vlaamse toetsen Schoolloket en je kan een checklist downloaden met een overzicht van al je taken. Het volgen van de e-cursus duurt ongeveer 30 minuten.

Belangrijkste taken

 • Log voor de eerste keer in op het Vlaamse toetsen Schoolloket(opent in nieuw venster) zodat je zeker bent dat er zich geen problemen voordoen.

 • Ontdek de toetsmomenten voor jouw school op het schoolloket.

 • Duid in het Schoolloket aan:

  • Welke leerlingen eigen hulpmiddelen mogen gebruiken.
  • Welke leerlingen een vrijstelling krijgen:
   • Leerlingen met een IAC
   • Anderstalige nieuwkomers
   • Leerlingen buitengewoon secundair onderwijs OV 4
  • Welke leerlingen toch deelnemen in het:
   • Buitengewoon basisonderwijs
   • Buitengewoon secundair onderwijs OV 1 , OV 2, OV 3

  Maak leerlingengroepen aan met het oog op feedback op klasniveau. Lees meer in de e-cursus voor toetscoördinatoren(opent in nieuw venster).

  Controleer de ingevulde gegevens.

  Na 29 maart 2024 kan je niets meer wijzigen.

  Raadpleeg het volledige stappenplan voor meer informatie.

 • Plan in wanneer de klassen de kennismakingstoets afnemen.

  • Voorzie lokalen en de nodige toetsassistenten om de afname te begeleiden.
  • Zorg dat het nodige ICT-materiaal voor de afname op school aanwezig is:
   • Toestellen voor afname (laptop, Chromebook, vaste computer of tablet) met minimale schermgrootte van 10 inch
   • Toetsenbord met touchpad en/of externe muis (bij voorkeur)
   • Enkele reservetoestellen
   • Hoofdtelefoon of oortjes voor leerlingen die voorleessoftware gebruiken
  • Vraag na bij de ICT-verantwoordelijke/LeerID-beheerder of er voor iedere deelnemende leerling een LeerID-account is aangemaakt en de inloggegevens beschikbaar zijn.

  • Download op het Vlaamse toetsen Schoolloket een deelnamelijst per groep met vrijstellingen en toegekende hulpmiddelen en bezorg deze aan de toetsassistenten.

  • Vul na de afname op het Vlaamse Toetsen Schoolloket(opent in nieuw venster) het toetsverslag in op basis van
   de logboeken ingevuld door de toetsassistenten.

  • Je kan de bevraging voor toetscoördinatoren invullen. Dit is niet verplicht, maar je helpt zo mee de afname van de toetsen te verbeteren.

  Toetsassistent

  De toetsassistenten zijn de leerkrachten die aanwezig zijn tijdens de afname van de toets in de klas. De toetsassistent kan de klasleerkracht zijn, maar dit is geen verplichting. Ook een ander personeelslid van de school kan deze taak uitvoeren.

  Je volgt de instructiehandleiding (PDF bestand opent in nieuw venster)om een gestandaardiseerde afname te garanderen.

  Tijdens de afname van de Vlaamse toetsen houd je een schoolintern logboek(PDF bestand opent in nieuw venster) bij. Het ingevulde logboek bezorg je nadien aan de toetscoördinator, die de gegevens bundelt in het toetsverslag. De gegevens leveren belangrijke informatie op over het concrete verloop van de afname en zijn nodig om de toetsresultaten correct te interpreteren en verwerken.

  Je begeleidt de leerlingen bij de kennismakingstoets aan de hand van een introductiefilmpje. Je test dit filmpje het best vooraf even uit. De kennismakingstoets zorgt ervoor dat leerlingen het toetsplatform, het type toetsvragen en de hulpmiddelen leren kennen.

  E-cursus en checklist

  Doorloop als voorbereiding op je taken een e-cursus(opent in nieuw venster). In de e-cursus vind je een introductie tot het toetsplatform en kan je een checklist(PDF bestand opent in nieuw venster) downloaden met een overzicht van al je taken.

  Belangrijkste taken

  • Download het stappenplan voor leerlingen om in te loggen met LeerID.

   • Begeleid de leerlingen bij de afname van de kennismakingstoets.
   • Controleer of de hulpmiddelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (hulpkaart, study buddy,…) aanwezig zijn.
  • Controleer of de hulpmiddelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften (hulpkaart, study buddy,…) aanwezig zijn.

  • Voorzie per leerling volgend materiaal:

   • Afgedrukt kaartje met LeerID
   • Stappenplan om in te loggen
   • Kladpapier
   • Balpen of potlood
   • Geodriehoek (optioneel: liniaal)
   • Hoofdtelefoon of oortjes voor leerlingen die voorleessoftware gebruiken
   • Formuleblad (enkel voor leerlingen van de B-stroom)
   • Controleer of de toestellen (en reservetoestellen) opgeladen zijn of verbonden zijn met een stopcontact.
   • Bekijk het introductiefilmpje met je leerlingen
   • Begeleid de leerlingen bij het inloggen, starten en afleggen van de toets
   • Ondersteun bij technische problemen. Raadpleeg de eerste hulp bij vragen tijdens de toetsafname(PDF bestand opent in nieuw venster) om zelf eventuele technische problemen op te lossen.
   • Vul het schoolintern logboek in
   • Controleer of alle kladpapier wordt afgegeven en zorg ervoor dat het wordt vernietigd.
   • Bezorg het schoolintern logboek aan de toetscoördinator.

  ICT-verantwoordelijke

  Als ICT-verantwoordelijke zorg je ervoor dat de school technisch klaar is om de Vlaamse toetsen af te nemen door de toestellen en het schoolnetwerk gebruiksklaar te maken. Je voorziet ook technische ondersteuning tijdens de afname en je neemt contact op met de helpdesk bij eventuele technische problemen.

  Checklist en ondersteuning

  Belangrijkste taken

  • Zorg dat het nodige materiaal voor de afname op school aanwezig is:

   • Toestellen voor afname (laptop, Chromebook, vaste computer of tablet) met minimale schermgrootte van 10 inch
   • Toetsenbord met touchpad en/of externe muis (bij voorkeur)
   • Enkele reservetoestellen
   • Hoofdtelefoon of oortjes voor leerlingen die voorleessoftware gebruiken
  • Controleer dat de toestellen en het schoolnetwerk gebruiksklaar zijn:

   • Het toestel moet verbonden zijn met het internet van de school. Tip: doe een stresstest.
   • Installeer bij voorkeur de meest recente versie van Google Chrome.
   • Accepteer alle cookies voor het goed weergeven van de toetsvragen.
   • Hef alle domeinblokkeringen tijdelijk op tijdens de afname.
   • Test de geïnstalleerde voorleessoftware uit bij de leerlingen die hiervan tijdens de afname gebruik zullen maken.
   • Ga na of er in de afnamelokalen voldoende stopcontacten zijn om tussentijds op te laden.
  • Op de twee ingeplande toetsmomenten sta je klaar voor technische ondersteuning aan de toetsassistenten.

  LeerID-beheerder

  als LeerID-beheerder (meestal de ICT-verantwoordelijke of secretariaatsmedewerker) maak je het LeerID Schoolloket(opent in nieuw venster) voor alle deelnemende leerlingen vóór 29 maart een LeerID-account aan waarmee ze inloggen via het toetsplatform. Je bezorgt de gebruikersnaam en het wachtwoord voor LeerID aan elke deelnemende leerling bij de start van de kennismakingstoets.

  De rol van LeerID-beheerder kan een gedeelde verantwoordelijkheid zijn met andere collega’s uit de school. De rol van LeerID-beheerder wordt dan toegekend aan meerdere personen in een school.

  • Maak in het LeerID Schoolloket(opent in nieuw venster) LeerID-accounts aan voor de leerlingen die de Vlaamse toetsen afleggen.

  • Druk het overzicht met LeerID-accounts af en bezorg deze aan de toetsassistenten voor de start van de kennismakingstoets.

   Maak een back-up van dit overzicht.