Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bekwaamheidsbewijzen om les te geven of om te werken in het onderwijs

Bekwaamheidsbewijzen om les te geven of om te werken in het onderwijs

Leraar  geeft les in garage
© Lieven Van Assche

Als u wilt werken in het onderwijs moet u uw bekwaamheid voor een bepaalde functie kunnen aantonen met een bekwaamheidsbewijs.

Afhankelijk van de functie die u wilt uitoefenen, toont u uw bekwaamheid aan met:

Er bestaan 3 categorieën van bekwaamheidsbewijzen in het onderwijs:

  • een vereist bekwaamheidsbewijs, als u naast een basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald hebt voor de vakken waarvoor u vakkennis hebt verworven via uw basisdiploma. U geeft bovendien les in de graden en onderwijsvormen waarvoor u specifiek opgeleid bent. Een bachelor lager onderwijs die lesgeeft in het lager onderwijs beschikt bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs.
  • een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs, als u naast een basisdiploma ook een bewijs van pedagogische bekwaamheid behaald hebt voor vakken die buiten de specialiteit van uw basisdiploma liggen. De school vindt wel dat u die vakken kunt geven. Bovendien geeft u les in de graden en onderwijsvormen waarvoor u specifiek opgeleid bent. U hebt bijvoorbeeld een bewijs van pedagogische bekwaamheid en een master in de wiskunde, maar u geeft fysica in de 2de en 3de graad aso.
  • een ander bekwaamheidsbewijs, als u eigenlijk niet aan de voorwaarden voldoet om les te geven. Uw diploma is bijvoorbeeld te hoog of te laag. Of u hebt wel een basisdiploma, maar nog geen bewijs van pedagogische bekwaamheid.

In principe moet een school voorrang geven aan iemand met een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs. Het kan enkel kandidaten met een ‘ander’ bekwaamheidsbewijs aanwerven als tijdelijke uitzonderingsmaatregel voor het lopende schooljaar.

Wilt u een andere functie in het onderwijs opnemen, dan gelden er andere eisen:

  • Als zorgcoördinator in het gewoon basisonderwijs beschikt u bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs als u een willekeurige bachelor of master hebt. U hebt dus geen bewijs van pedagogische bekwaamheid nodig.
  • Als kinderverzorger in het gewoon kleuteronderwijs beschikt u bijvoorbeeld over een vereist bekwaamheidsbewijs als u een brevet van kinderverzorger hebt, of als u kinderzorg gestudeerd hebt, of een opleiding kinderopvang gevolgd hebt in het volwassenenonderwijs.

De bekwaamheidsbewijzen om les te geven of te werken in het basisonderwijs, secundair onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs(opent in nieuw venster) vindt u via de website bekwaamheidsbewijzen.

De bekwaamheidsbewijzen om les te geven of te werken in een hogeschool of een universiteit(opent in nieuw venster) vindt u op de website van het hoger onderwijs.