Gedaan met laden. U bevindt zich op: Lerarenopleidingen

Lerarenopleidingen

U kunt een lerarenopleiding volgen op graduaats-, bachelor- en masterniveau. Afhankelijk van de lerarenopleiding kunt u het in avond-, weekend- of afstandsonderwijs volgen.

Graduaatsopleiding

Leraar geeft uitleg aan de klas bij wat op het krijtbord staat.
© Joris Casaer

Als u uw beroepservaring wil doorgeven aan jongeren en volwassenen kunt u leraar secundair onderwijs worden via een educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u meer informatie(opent in nieuw venster) over de lerarenopleiding op graduaatsniveau(opent in nieuw venster).

Bacheloropleiding

  • Educatieve bacheloropleiding voor kleuteronderwijs: u wilt lesgeven in het kleuteronderwijs.

  • Educatieve bacheloropleiding voor lager onderwijs: u wilt lesgeven in het lager onderwijs.

  • Educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs: u wilt lesgeven in één of meerdere vakken in de 1ste of 2de graad van het secundair onderwijs.

  • Verkorte educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs: u hebt een bachelordiploma en u wilt lesgeven in uw vak.

  • Verkorte educatieve bacheloropleiding voor secundair onderwijs: bijkomende vakbevoegdheid: u hebt een diploma van leraar met een bachelor- of masterdiploma en u wilt uw vakbevoegdheid uitbreiden.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u meer informatie over de lerarenopleiding op bachelorniveau(opent in nieuw venster).

Masteropleiding

  • Educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs: u wilt lesgeven in één of meerdere vakken in de 2de en/of 3de graad van het secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs en volwassenenonderwijs.

  • Verkorte of consecutieve educatieve masteropleiding voor secundair onderwijs: u hebt een masterdiploma en u wilt lesgeven in uw vak.

  • Educatieve masteropleiding in de kunsten: u wilt één of meerdere vakken geven in de 2de of 3de graad van het secundair onderwijs of het deeltijds kunstonderwijs.

  • Verkorte of consecutieve educatieve masteropleiding in de kunsten: u hebt een masterdiploma in de kunsten en u wil lesgeven in uw vak.

Op de website van Onderwijs Vlaanderen vindt u meer informatie over de lerarenopleiding op masterniveau(opent in nieuw venster).