Gedaan met laden. U bevindt zich op: Op uitwisseling gaan

Op uitwisseling gaan

Zowel voor scholieren in het basisonderwijs en het secundair onderwijs als voor studenten in het hoger onderwijs bestaan verschillende uitwisselingsprogramma's.

Uitwisselingsprogramma's verruimen de blik op de wereld. Via uitwisselingsprogramma's verwerven scholieren en studenten ook een grotere zelfstandigheid en rijpheid. Wie op Erasmus is geweest heeft daarom ook vaak een streepje voor bij werkgevers. Wilt u een tijdje op uitwisseling naar een buitenlandse hogeschool of universiteit dan kunt u daarvoor bovendien ook een beurs krijgen.

Op uitwisseling in het basisonderwijs en secundair onderwijs

Basisscholen en secundaire scholen kunnen deelnemen aan een Europees project dat past binnen het programma Erasmus+. Op epos Vlaanderen vindt u meer informatie over de Europese projecten(opent in nieuw venster):

  • Key Action 1: Mobiliteit (enkel voor beroepsonderwijs en -opleiding)
  • Key Action 2: Strategische Partnerschappen (voor Schoolonderwijs of voor beroepsonderwijs- en opleiding)

Andere projecten waarvoor u informatie vindt op epos Vlaanderen zijn:

  • Buurklassen: in de eerste graad kan een klas een schooljaar lang samenwerken met leerlingen uit een school van een van de buurlanden: Nederland, Luxemburg, Duitsland, Frankrijk of het Verenigd Koninkrijk. In het programma zit ook een bezoek aan elkaar.
  • eTwinning: eTwinning helpt scholen in Europa samenwerken via ICT (mail, forum, kalender, chatbox, documentenruimte,...)

Secundaire scholen die actief zijn in het technisch en beroepsonderwijs, met voorrang voor Leren en Werken en Duaal Leren, kunnen deelnemen aan een Erasmus+project waardoor ze leerlingen een werkstage van twee weken in het buitenland kunnen aanbieden. Die scholen hoeven daarvoor zelf geen projectaanvraag in te dienen bij EPOS. Het project is Erasmus Duaal (ErasDu). Lees meer over ErasDu(opent in nieuw venster).

Wilt u op individuele basis naar het buitenland, dan helpen Jint(opent in nieuw venster) en wegwijzer Kamiel(opent in nieuw venster) u zeker verder.

Op uitwisseling in het hoger onderwijs

Studenten luisteren aandachtig in de aula.
© Joris Casaer

Als student aan een hogeschool of universiteit zijn er verschillende mogelijkheden om een tijdje in het buitenland te studeren. De bekendste mogelijkheid is allicht het Erasmus-programma waarbij u tijdens of aansluitend op uw basisopleiding een tijdje in het buitenland kunt studeren of er stage kunt lopen.

Andere mogelijkheden voor studenten

Wie stilaan toe is aan een eerste werkervaring en graag stage zou lopen bij een internationale organisatie, kan ook gebruik maken van het aanbod van het Flanders Trainee Programme.

Beurzen voor uitwisselingen van studenten

Wie in het buitenland wilt studeren of stage wilt lopen, maakt in vele gevallen aanspraak op een beurs. Dat geldt ook voor wie op Erasmus gaat. Er zijn ook de vakantiebeurzen en navorsings- en specialisatiebeurzen, en aan het Flanders Trainee Programme is ook een beurs verbonden. Daarnaast sloot de Vlaamse Regering bilaterale of culturele akkoorden af met een aantal landen om de samenwerking op het gebied van onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en cultuur te bevorderen. Via die akkoorden kunt u ook een beurs aanvragen om in het buitenland te studeren. Op de website Students on the Move vindt u een overzicht van mogelijke beurzen(opent in nieuw venster).

Daarnaast kunt u nagaan of u aanspraak maakt op een studietoelage van de Vlaamse overheid. Aangezien een uitwisseling niet beschouwd wordt als een buitenlandse opleiding moet u dan voldoen aan dezelfde voorwaarden als iemand die in Vlaanderen naar een hogeschool of universiteit gaat.

Andere mogelijkheden om een tijdje naar het buitenland te gaan

Naast uitwisselingen zijn er nog heel wat andere mogelijkheden om een tijdje naar het buitenland te gaan: vrijwilligerswerk, stage, vakantiejob. Op de website Go Strange.be(opent in nieuw venster) van Jint vindt u erg veel praktische informatie en getuigenissen.