Opdrachten van de brandweer

De opdrachten van de brandweer zijn wettelijk vastgelegd. U kunt de brandweer onder meer oproepen om:

  • brand te bestrijden
  • personen in gevaarlijke situaties op te sporen
  • personen en dieren uit moeilijke situaties te bevrijden
  • de openbare weg vrij te maken na een ongeval of storm
  • dringende medische bijstand te leveren met ambulance
  • chemisch, radiologisch of nucleaire vervuiling te bestrijden
  • water weg te pompen bij overstromingen
  • wespennesten te verdelgen(opent in nieuw venster)
  • advies over brandveiligheid en brandpreventie te krijgen.

Meer informatie over de brandweer en de hulpverleningszones(opent in nieuw venster) vindt u op de website van de Civiele Veiligheid.

Veelgestelde vragen