Data openstellen heeft verschillende voordelen. Open data kan leiden tot:

  • een grotere transparantie over de werking van de overheid (het grote publiek krijgt meer gegevens ter beschikking om te raadplegen)
  • meer efficiëntie binnen en buiten de overheid
  • nieuwe en vernieuwende producten en diensten.

De Vlaamse overheid wil zo veel mogelijk met open data werken om maximaal gegevens ter beschikking te stellen, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, gratis of tegen een billijke vergoeding. Daarom heeft de Vlaamse overheid eenvoudige, gestandaardiseerde modellicenties ontwikkeld om de beschikbare datasets te mogen hergebruiken.

De datasets vindt u op de website Datavindplaats(opent in nieuw venster). De strategische krachtlijnen en het 'Vlaams actieplan Open Data'(opent in nieuw venster) vindt u op de website Overheid.vlaanderen.be. U vindt er ook meer info over de jaarlijkse Open Data Dag.