Data openstellen heeft verschillende voordelen. Open data kan leiden tot:

  • een grotere transparantie over de werking van de overheid (het grote publiek krijgt meer gegevens ter beschikking om te raadplegen)
  • meer efficiëntie binnen en buiten de overheid
  • nieuwe en vernieuwende producten en diensten.

De Vlaamse overheid wil zo veel mogelijk met open data werken om maximaal gegevens ter beschikking te stellen, zowel voor commerciële als niet-commerciële doeleinden, gratis of tegen een billijke vergoeding. Daarom heeft de Vlaamse overheid eenvoudige, gestandaardiseerde modellicenties ontwikkeld om de beschikbare datasets te mogen hergebruiken.

De datasets ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website Opendata.vlaanderen.be. De strategische krachtlijnen en het 'Vlaams actieplan Open Data' ((opent in nieuw venster)) vindt u op de website Overheid.vlaanderen.be. U vindt er ook meer info over de jaarlijkse Open Data Dag.