Gedaan met laden. U bevindt zich op: Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Basisopleiding Vertrouwenspersoon

Opleidingsverstrekker
IDEWE - Externe dienst voor Preventie en Bescherming op het werk
Registratienummer
ODB-0003392
Geregistreerd
op: 1 september 2019

Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 35 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Mentoropleiding: nee

Extra informatie: https://www.idewe.be/-/preventieadviseur-vertrouwenspersoon?redirect=%2Fopleidingen(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Medewerkers die fungeren als vertrouwenspersoon in hun onderneming of organisatie.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof(opent in nieuw venster), Vlaams opleidingskrediet(opent in nieuw venster) en opleidingscheques voor werknemers(opent in nieuw venster)

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Deze opleiding beantwoordt aan de bepalingen van de Codex over het welzijn op het werk (Boek I, Titel 3) betreffende de preventie van psychosociale risico's op het werk. Deze regelgeving vereist dat de werkgever ervoor zorgt dat de vertrouwenspersoon zijn opdrachten te allen tijde volledig en doeltreffend vervult én dat hij de nodige maatregelen treft opdat de vertrouwenspersoon beschikt over de vaardigheden en kennis die nodig zijn voor de uitoefening van zijn opdrachten. De opleiding voor vertrouwenspersonen duurt verplicht 5 dagen. Ze bestaat uit 4 modules. Module 1 en 2 spitsen zich toe op het wettelijk kader waarin een vertrouwenspersoon functioneert. Er wordt kennisgemaakt met de ruimere psychosociale risico’s, de interne en externe procedure, de rol en het statuut van de vertrouwenspersoon. In module 3 staat de praktijk van gespreksvoering centraal. Er wordt hoofdzakelijk ingezoomd op het onthaal en eerste gesprek met de verzoeker en de andere betrokken partij. Basishouding, luisteren, reguleren en omgaan met emoties worden toegelicht en ingeoefend. In module 4 ligt de focus op de informele interventieverzoeken. Hierbij wordt rekening gehouden met de interindividuele, de groeps- en de organisatorische dimensies van probleemsituaties. Daarnaast worden kaders aangereikt om met conflicten om te gaan.