Deze opleiding komt in aanmerking voor

 • Opleidingscheques
 • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 56 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Extra informatie: https://www.vives.be/nl/industriele-wetenschappen-en-technologie/certificaat-gekwalificeerd-technicus-voor-gas-gii(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Erkende gastechnici GI die zich verder willen specialiseren in ventilator gasbranders.

Voorwaarden

 • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

  Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

 • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

  Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

 • Vrijstelling individuele bijdrage

  Als u geen diploma secundair onderwijs hebt en u koopt voor deze opleiding een opleidingscheque aan, dan betaalt de Vlaamse overheid het volledige bedrag van de opleidingscheque.

Inhoud van de opleiding

Stookinstallaties gevoed met gasvormige brandstof moeten vanaf heden om de twee jaar een onderhoudsbeurt krijgen volgens het besluit van de Vlaamse Regering en een richtlijn van het Europees parlement. Het certificaat is een noodzaak om stookinstallaties gevoed met gasvormige brandstof te mogen afstellen.

Goeie basiskennis elektriciteit is noodzakelijk. Vanaf GII eigen meettoestel meebrengen.