Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 90 uur

Eindbeoordeling voorzien: nee

Blended leren: nee

Doelgroep

Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die het coachen van anderen meer wil integreren in zijn manier van werken: als coach, psycholoog of psychotherapeut, zorgcoördinator, collega, hulpverlener, leidinggevende, HR medewerker...
Via dit modulaire programma willen we jullie flexibele leertrajecten aanbieden zodat je in functie van je eigen ontwikkeling en mogelijkheden een passend leertraject comfortabel kan doorlopen.

Deze opleiding bestaat uit 3 modules die je niet noodzakelijk achter elkaar dient af te werken.
De modules kunnen zowel gezamenlijk als afzonderlijk worden ingezet.

Vooropleiding:
min. bachelor menswetenschappen gevolgd hebben

Voorkennis en praktijkervaring:
Er is geen voorkennis vereist voor het volgen van de basismodule 'Professionele coaching'.
Voor het volgen van de vervolgmodules is er wel enige voorkennis en praktijkervaring op vlak van coaching vereist.
Beschik je nog niet over deze specifieke kennis en ervaring, dan verdient het aanbeveling om eerst de basismodule 'Professionele coaching' te volgen.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Modules