Deze opleiding komt in aanmerking voor

  • Opleidingscheques
  • Vlaams opleidingsverlof

Aantal uren: 32 uur

Eindbeoordeling voorzien: ja

Blended leren: nee

Extra informatie: https://www.hogent.be/opleidingen/navormingen-en-studiedagen/(opent in nieuw venster)

Doelgroep

Sportprofessionals kunnen met dit traject hun professionele vaardigheden verder ontwikkelen en leren kansen te zien (ook op lange termijn) én te grijpen om meerwaarde te creëren voor zichzelf, anderen en de organisatie.
Dit opleidingstraject richt zich specifiek tot gediplomeerde of gecertificeerde sportlesgevers, sportambassadeurs, sportfunctionarissen en andere professionals actief in de sportwereld.

Voorwaarden

  • Specifieke voorwaarden per opleidingsincentive

    Elke opleidingsincentive heeft zijn eigen specifieke voorwaarden om te bepalen of u recht heeft. Kijk na of u voldoet aan de voorwaarden van de opleidingsincentive waarvan u gebruik wil maken (Vlaams opleidingsverlof ((opent in nieuw venster)), Vlaams opleidingskrediet ((opent in nieuw venster)) en opleidingscheques voor werknemers ((opent in nieuw venster))

  • Opleidingscheques: beperkende voorwaarde opleidingsniveau

    Deze opleiding kan u betalen met een opleidingscheque. Bent u hooggeschoold (u behaalde een graduaats-, bachelor- of masterdiploma)? Dan kan dat enkel als u een ‘attest loopbaanbegeleiding’ heeft van maximaal 6 jaar oud. In dit attest verklaart een loopbaanbegeleider dat de opleiding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw persoonlijk ontwikkelplan (POP). In de aanvraag van de opleidingscheque wordt automatisch de opleidingscode ODB-P00001 ingevuld.

Inhoud van de opleiding

Het opleidingstraject focust op entrepreneurial skills:
• Kennis en inzicht Voor een echte ondernemer zijn strategisch inzicht, elementaire marketing en financiële competenties cruciale kennisvereisten. Daarom zoomt het programma in op kennisdomeinen als strategie, marketing, communicatie en finance.
• Competenties en gedrag Wat hebben succesvolle ondernemers met elkaar gemeen? En geldt dit zowel voor intra- als entrepreneurs? Kenmerken als creativiteit, doorzettingsvermogen en initiatiefzin zijn een voorwaarde voor sterk ondernemerschap. In het traject worden sportprofessionals getraind op het aanscherpen van eigenschappen die het verschil maken in een professionele context.

Het opleidingstraject voorziet in deze eindcompetenties:
• Producten of diensten initiëren en daarvoor een realistisch en aantrekkelijk businessmodel en ondernemingsplan opmaken.
• Kansen herkennen en ernaar handelen met het oog op de lange termijn.
• Eigenschappen ontwikkelen: durf en initiatiefzin, doorzettingsvermogen, gedrevenheid, resultaatgerichtheid en zekerheid.
• Originele en creatieve oplossingen bedenken voor situaties: out-of-the-box mindset.
• Gepast en efficiënt reageren bij wijzigende omstandigheden, druk, tegenslag of kritiek.
• Kritisch vooruitdenken en anticiperen op mogelijke hindernissen.
• Zich openstellen voor een vernieuwende aanpak en vernieuwende ideeën.
• Bijdragen aan een kwaliteitsvol teamresultaat dat het persoonlijk belang overstijgt.
• Collectieve werkafspraken en deadlines respecteren en tijdig obstakels signaleren.
• Respect tonen voor (de inbreng van) andere teamleden.
• Communiceren op een heldere en compacte manier, met de gepaste lichaamstaal.