Algemene contactgegevens

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Afdeling Waarborgen en beheren

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

 • uitvoeren van de regelgeving rond cultureel erfgoed, kunst, media en film:
  • Topstukkendecreet
  • decreet Kunst in de Publieke Ruimte
  • Mediadecreet
  • EU-verordening uitvoer Cultuurgoederen
  • reglement bovenlokale infrastructuur (inclusief depotbeleid)
 • borgen van het immaterieel roerend cultureel erfgoed (Inventaris Vlaanderen ICE en UNESCO)
 • beheren van erfgoeddatabanken en erfgoed- en kunstcollecties van en toevertrouwd aan de Vlaamse Gemeenschap
 • in betaling geven van kunstwerken om te voldoen aan successierechten (gewestelijke commissie)
 • opvolgen van de bescherming, in- en uitvoer en restitutie van cultuurgoederen
 • beheren van infrastructuurdossiers van de eigen instellingen en instellingen uit culturele sector (Fonds Culturele Infrastructuur - FoCi)
 • onderhouden van frequentieplannen en aanpassen van het mediakader
 • bewaken van pluriformiteit en diversiteit van de media
 • toekennen van toegankelijkheidssubsidies in het kader van het Mediadecreet
 • beheersovereenkomsten met de grote instellingen uit het kunstendecreet en het cultureelerfgoeddecreet, de VRT en het kenniscentrum mediawijsheid
 • erkennen, subsidiëren, adviseren, controleren en evalueren van geschreven pers en regionale omroepen
 • behandelen van dossiers voor taxshelter, film en podiumkunsten
 • coördineren van de filmkeuring
 • opbouwen, ontsluiten en delen van beleidsrelevante kennis in functie van beleidsadvisering en (beleids)relevante projecten
 • uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intra- Belgische) sectorale contacten, incl. het departement vertegenwoordigen op relevante internationale sectorale fora als expert

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Laureys Marina