Gedaan met laden. U bevindt zich op: Waarborgen en beheren

Waarborgen en beheren

 • uitvoeren van de regelgeving rond cultureel erfgoed, kunst, media en film:
  • Topstukkendecreet
  • decreet Kunst in de Publieke Ruimte
  • Mediadecreet
  • EU-verordening uitvoer Cultuurgoederen
  • reglement bovenlokale infrastructuur (inclusief depotbeleid)
 • borgen van het immaterieel roerend cultureel erfgoed (Inventaris Vlaanderen ICE en UNESCO)
 • beheren van erfgoeddatabanken en erfgoed- en kunstcollecties van en toevertrouwd aan de Vlaamse Gemeenschap
 • in betaling geven van kunstwerken om te voldoen aan successierechten (gewestelijke commissie)
 • opvolgen van de bescherming, in- en uitvoer en restitutie van cultuurgoederen
 • beheren van infrastructuurdossiers van de eigen instellingen en instellingen uit culturele sector (Fonds Culturele Infrastructuur - FoCi)
 • onderhouden van frequentieplannen en aanpassen van het mediakader
 • bewaken van pluriformiteit en diversiteit van de media
 • toekennen van toegankelijkheidssubsidies in het kader van het Mediadecreet
 • beheersovereenkomsten met de grote instellingen uit het kunstendecreet en het cultureelerfgoeddecreet, de VRT en het kenniscentrum mediawijsheid
 • erkennen, subsidiëren, adviseren, controleren en evalueren van geschreven pers en regionale omroepen
 • behandelen van dossiers voor taxshelter, film en podiumkunsten
 • coördineren van de filmkeuring
 • opbouwen, ontsluiten en delen van beleidsrelevante kennis in functie van beleidsadvisering en (beleids)relevante projecten
 • uitbouwen en onderhouden van (internationale, interdepartementale en intra- Belgische) sectorale contacten, incl. het departement vertegenwoordigen op relevante internationale sectorale fora als expert

Contactgegevens

Telefoon
02 553 68 39
Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Waarborgen en beheren

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Coenen Carolien