Algemene contactgegevens

Adres

Departement Cultuur, Jeugd en Media
Raad voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Arenberggebouw

Arenbergstraat 9, 1000 Brussel

Routeplanner (opent in nieuw venster)

Bevoegdheden

SARC is de strategische adviesraad voor het Beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De SARC:

 • brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over de hoofdlijnen van het beleid, over voorontwerpen of voorstellen van decreet en over ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • draagt bij tot de vorming van een beleidsvisie
 • volgt en interpreteert de maatschappelijke ontwikkelingen op het vlak van Cultuur, Jeugd, Sport en Media en levert reflecties over beleidsnota’s en beleidsbrieven
 • brengt uit eigen beweging of op verzoek advies uit over ontwerpen van samenwerkingsakkoord binnen het beleidsdomein die de Vlaamse Gemeenschap wil sluiten met de staat of met andere gemeenschappen en gewesten
 • geeft op eigen initiatief of op verzoek, advies over beleidsvoornemens, beleidsplannen en in voorbereiding zijnde regelgeving inzake Cultuur, Jeugd, Sport en Media op het niveau van de federale overheid, de Europese Unie, alsook over internationale verdragen die voorbereid worden.

De Vlaamse Regering is verplicht om advies te vragen over alle voorontwerpen van decreet en over de ontwerpen van besluit van de Vlaamse Regering die van strategisch belang zijn en waarvan de Vlaamse Regering beslist dat het basisuitvoeringsbesluiten zijn.

De SARC bestaat uit:

 • Algemene Raad
 • Sectorraad Kunsten en Erfgoed
 • Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
 • Vlaamse Sportraad
 • Sectorraad Media
 • Vast Bureau