Gedaan met laden. U bevindt zich op: Agentschap Plantentuin Meise

Agentschap Plantentuin Meise

Extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van publiek recht

Sinds 1 januari 2014 is de Nationale Plantentuin van België een agentschap van de Vlaamse overheid. Het Agentschap Plantentuin Meise:

  • is een internationale wetenschappelijke onderzoeksinstelling en een botanische tuin die vooral de tropische en Europese plantkunde centraal stelt
  • doet wetenschappelijk onderzoek in de plantkunde om de kennis over planten te vergroten en te verspreiden en om bij te dragen aan de bescherming van de biodiversiteit
  • beheert, bewaart en valoriseert gedocumenteerde wetenschappelijke verzamelingen van levende en gedroogde planten, fungi, zaden en plantaardige weefsels
  • heeft een museale, toeristische en educatieve functie.

De wetenschappelijke collecties bevinden zich in open lucht, in serres zoals het Plantenpaleis en in het herbarium, de zadenbank en de bibliotheek.

Met tentoonstellingen, rondleidingen, ateliers, evenementen en vooral met een internationaal vermaarde verzameling planten wil de Plantentuin aan iedereen een ongeëvenaarde kijk op de biodiversiteit bieden om zo samen te bouwen aan een duurzame toekomst.

U kunt de Plantentuin bijna elke dag bezoeken. De openingsuren en toegangsprijzen vindt u op de website. De openingsuren zijn verschillend in de winterperiode (van oktober tot maart) en de zomerperiode (april tot september). Bij stormweer en extreme weersomstandigheden wordt de Plantentuin gesloten.

Contactgegevens

Telefoon
02 260 09 70
Fax
02 260 09 45
Adres

Agentschap Plantentuin Meise

Nieuwelaan 38, 1860 Meise

Routeplanner opent in nieuw venster

Contactpersonen

Administrateur-generaal

Dessein Steven

Woordvoerder

Es Koen

Arbeidsreglement

Contactpersoon arbeidsreglement

Van Looveren Freek

Oprichting

Het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Agentschap Plantentuin Meise werd opgericht bij decreet van 6 december 2013. Dit decreet is in werking getreden op 1 januari 2014. (B.S. 17.12.2013)

Personeelsregelgeving

Rechtspositieregeling

Het personeel van het Agentschap Plantentuin Meise valt onder het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006.

Sociale Zekerheid

Pensioenregeling

Krachtens artikel 22 van het oprichtingsdecreet van 6 december 2013(opent in nieuw venster) is het Agentschap Plantentuin Meise gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van zekere organismen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden.

Kinderbijslagregeling

De kinderbijslag wordt uitgekeerd door de FAMIFED.

Syndicaal statuut

Het Agentschap Plantentuin Meise is onderworpen aan de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.