Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienst Vastgoedtransacties

Dienst Vastgoedtransacties

De dienst Vastgoedtransacties verzorgt in opdracht van andere openbare besturen de verwerving of de vervreemding van onroerende goederen. Dat gaat van minnelijke verwervingen tot onteigeningsprocedures. De dienst:

  • staat in voor de aan- of verkoop van bepaald onroerend patrimonium
  • ondersteunt andere entiteiten bij bv. onteigeningen
  • maakt zelf authentieke akten op en verlijdt ze

De dienst doet dit in eerste instantie voor de entiteiten van het Vlaams Gewest en in bijkomende orde ook voor lokale besturen.

Aanvullend treedt de dienst Vastgoedtransacties op als authentificerende derde. De dienst stelt dan zelf authentieke notariële akten op voor bv. de oprichting of een kapitaalsverhoging van overheidsagentschappen of -bedrijven.

Contactgegevens

Adres

Vlaamse Belastingdienst
Dienst Vastgoedtransacties

Marie-Elisabeth Belpairegebouw

Simon Bolivarlaan 17, 1000 Brussel, België

Routeplanner opent in nieuw venster

Vlaamse Belastingdienst
Dienst Vastgoedtransacties

Koningin Maria Hendrikaplein 70, 9000 Gent

Routeplanner opent in nieuw venster

Vlaamse Belastingdienst
Dienst Vastgoedtransacties

Zwartzustersvest 24, 2800 Mechelen

Routeplanner opent in nieuw venster

Vlaamse Belastingdienst
Dienst Vastgoedtransacties

Kievitplein 20, 2018 Antwerpen

Routeplanner opent in nieuw venster
Postadres

Vlaamse Belastingdienst
Dienst Vastgoedtransacties

Koning Albert II laan 15 bus 394, 1210 Brussel, België

Contactpersonen

Afdelingshoofd

Van Wambeke Nadine

Arbeidsreglement